Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Anželika Cvetkova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists 0.50
Laima Šindlere Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists 0.50
Sandra Romāne Notariāts Latgales apgabaltiesas notārs Atbrīvošanas aleja 81 0.00