Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Aiviekstes pagasts Maruta Zālīte Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle 1.Maija iela 10-7, Pļaviņas 1.00
Klintaines pagasts Vija Miķelsone Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle "Kūlīši", Klintaines pag. 1.00
Pļaviņas Vija Liepiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas 1.00
Pļaviņas Inga Navenicka Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 1.Maija iela 10-7, Pļaviņas 1.00
Vietalvas pagasts Modrīte Bičevska Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Vietalvas pagasts 1.00