Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Aiviekstes pagasts Maruta Zālīte Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle 1.Maija iela 10-7, Pļaviņas 1.00
Klintaines pagasts Vija Miķelsone Bāriņtiesa Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle "Kūlīši", Klintaines pag. 1.00
Pļaviņas Vija Liepiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas 1.00