Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Gunta Zvaigzne Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads 1.21
Velta Vigovska Pagasta pārvalde Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads 1.21
Inese Peļņika Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības pārzine, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daugavas iela 59, skrīveri, Skrīveru novads 1.21