Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Alsviķu pagasts Zinaida Silirava Pagasta pārvalde Alsviķu pagasta pārvaldes lietvede „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 1.42
Alsviķu pagasts Kristīne Puķīte Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Pagastnams", Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Ināra Kapulinska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Mārīte Rateniece Notariāts Vidzemes apgabaltiesas notārs Lielā Ezera iela 1-2 Nav norādīts
Annas pagasts Skaidrīte Līdaciņa Pagasta pārvalde Annas pagasta pārvaldes lietvede „Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Ilzenes pagasts Rudīte Pehlaka Pagasta pārvalde Ilzenes pagasta pārvaldes sekretāre „Jaunozoli” - 5, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunalūksnes pagasts Rudīte Pole Pagasta pārvalde Jaunalūksnes pagasta pārvaldes sekretāre „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunalūksnes pagasts Gunta Vanaga Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietniece „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunannas pagasts Elita Jansone Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunannas pagasts Ieva Vimba Pagasta pārvalde Jaunannas pagasta pārvaldes lietvede „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunlaicenes pagasts Sandra Otsa Pagasta pārvalde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes sekretāre-lietvede „Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Kalncempju pagasts Dina Ozola Pagasta pārvalde Kalncempju pagasta pārvaldes sekretāre-lietvede „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 1.42
Liepnas pagasts Ilze Paia Pagasta pārvalde Liepnas pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre „Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Malienas pagasts Svetlana Prenka-Mihailova Pagasta pārvalde Malienas pagasta pārvaldes sekretāre „Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Mālupes pagasts Mudīte Muceniece Pagasta pārvalde Mālupes pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Mārkalnes pagasts Iveta Driņina Pagasta pārvalde Mārkalnes pagasta pārvaldes sekretāre-lietvede "Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Pededzes pagasts Ilze Pņova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Pededzes pagasts Mirdza Korne Pagasta pārvalde Pededzes pagasta pārvaldes sekretāre-lietvede „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Veclaicenes pagasts Strauta Ināra Klaipa Pagasta pārvalde Veclaicenes pagasta pārvaldes sekretāre „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Veclaicenes pagasts Sanita Bukane Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Zeltiņu pagasts Elita Laiva Pagasta pārvalde Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede „Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 1.42
Ziemeru pagasts Iveta Vārtukapteine Pagasta pārvalde Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta pārvalžu vadītāja „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 1.42