Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Alsviķu pagasts Viktorija Bantersone Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķi pagasts, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Ināra Kapulinska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības nodokļu administratore Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Gunta Vanaga Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētaja Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 1.42
Annas pagasts Vija Zaķe Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Ilzenes pagasts Rudīte Pehlaka Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunalūksnes pagasts Viesturs Zaķis Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunalūksnes pagasts Kristīne Puķīte Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece "Dālderi", Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunannas pagasts Vēsma Čugunova Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunannas pagasts Līna Bušujeva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 1.42
Kalncempju pagasts Iveta Baltā-Vanaga Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 1.42
Mālupes pagasts Iveta Priede Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Mārkalnes pagasts Iveta Driņina Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Pededzes pagasts Ilze Pņova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Pededzes pagasts Daiga Vītola Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Veclaicenes pagasts Alla Orheva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Veclaicenes pagasts Lelde Krancmane Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Zeltiņu pagasts Elita Laiva Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 1.42
Zeltiņu pagasts Ingrīda Sniedze Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķi pagasts, Alūksnes novads 1.42
Ziemeru pagasts Iveta Vārtukapteine Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 1.42