Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Alūksne Gunta Vanaga Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētaja Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Ināra Kapulinska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības nodokļu administratore Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 1.42
Alūksne Ingrīda Sniedze Pagasta pārvalde Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja „Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 1.42
Jaunannas pagasts Aivita Ezeriņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 1.47
Pededzes pagasts Ilze Pņova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 1.42
Veclaicenes pagasts Alla Orheva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 1.42