Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ape Dace Silauniece Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tirgus iela5, Ape, Apes novads 1.42
Ape Iveta Indriksone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Kancelejas vadītāja Stacijas iela 2, Ape, Apes novads 1.40
Ape Baiba Vadone Pagasta pārvalde Apes novada vēlēšanu komisijas locekle Rūpniecības iela 6b, Ape, Apes novads 0.00
Gaujienas pagasts Inese Lukjanoviča Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Nolejas", Gaujienas pagasts, Apes novads 1.40
Trapenes pagasts Irisa Popoviča Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Pagastnams", Trapene, Trapenes pagasts 1.40