Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Balvi Ilzīte Dokāne Pagasta pārvalde iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads 0.00
Balvu pagasts Liene Čugurova Pagasta pārvalde bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads 0.00
Balvu pagasts Andris Ķerāns Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads 0.00
Balvu pagasts Astrīda Jakovļeva Pagasta pārvalde lietvede "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzkalnes pagasts Skaidrīte Saleniece Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzpils pagasts Ilga Lazdiņa Pagasta pārvalde lietvede Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzpils pagasts Biruta Bogdane Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads 0.00
Briežuciema pagasts Aina Logina Pagasta pārvalde lietvede "Pagastmāja", Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads 0.00
Briežuciema pagasts Anastasija Gabrāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads 0.00
Briežuciema pagasts Leontīna Pundure Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads 0.00
Krišjāņu pagasts Ligita Kokoreviča Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads 0.00
Krišjāņu pagasts Anna Korkla Pagasta pārvalde lietvede Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads 0.00
Kubulu pagasts Līna Bušujeva Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts 0.00
Kubulu pagasts Artūrs Luksts Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads 0.00
Kubulu pagasts Mārīte Bērziņa Pagasta pārvalde lietvede Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads 0.00
Lazdulejas pagasts Andris Višņakovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads 0.00
Lazdulejas pagasts Marina Prancāne Pagasta pārvalde nodokļu administrators Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Renāte Cakule Pagasta pārvalde lietvede Mednieki, Mežarijas, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Lolita Kindzule Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Anna Bērziņa Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Vectilžas pagasts Genovefa Jermacāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Vectilžas pagasts Arnita Jermacāne Pagasta pārvalde lietvede Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Vīksnas pagasts Dzintra Pipcāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads 0.00
Vīksnas pagasts Ginta Sirmā Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads 0.00
Vīksnas pagasts Ilze Strupka Pagasta pārvalde lietvede "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads Nav norādīts