Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Biruta Pavlova Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes sekretāre Ābeļziedi, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Baltinavas pagasts Vineta Cīrule Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads 2.85
Baltinavas pagasts Sarmīte Tabore Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Baltinavas pagasts Silvija Buklovska Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste 0.00
Balvi Madara Logina Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste Partizānu iela 14, Balvi, Balvu novads 0.00
Balvi Diāna Astreiko Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads 2.85
Balvi Liene Čugurova Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads 0.00
Balvi Ginta Vanaga Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads 0.00
Balvi Lauma Kaļva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Klientu apkalpošanas centra vadītāja Partizānu iela 14, Balvi, Balvu novads 0.00
Balvu pagasts Andris Ķerāns Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads 0.00
Balvu pagasts Astrīda Jakovļeva Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzkalnes pagasts Skaidrīte Saleniece Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzpils pagasts Ilga Lazdiņa Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads 0.00
Bērzpils pagasts Biruta Bogdane Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads 0.00
Briežuciema pagasts Aina Logina Pagasta pārvalde lietvede "Gaismas" , Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads 0.00
Briežuciema pagasts Anastasija Gabrāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Gaismas, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads 0.00
Krišjāņu pagasts Ligita Kokoreviča Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads 0.00
Krišjāņu pagasts Iveta Socka-Puisāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Kubulu pagasts Artūrs Luksts Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads 0.00
Kupravas pagasts Aleksandrs Tihomirovs Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts 0.50
Kupravas pagasts Gunta Trusova Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes sekretāre Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Lazdukalna pagasts Maruta Kalnēja Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads 0.00
Lazdulejas pagasts Andris Višņakovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads 0.00
Rugāju pagasts Arnita Pugača Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads 0.00
Rugāju pagasts Sandra Čeirāne Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Susāju pagasts Ingrīda Zondaka Pagasta pārvalde Lietvede Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads Nav norādīts
Tilžas pagasts Lolita Kindzule Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Renāte Cakule Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste Brīvības iela 3A, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Anna Bērziņa Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Tilžas pagasts Ilze Pugača Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste Brīvības iela 3A, Tilža, tilžas pagasts, Balvu novads Nav norādīts
Vectilžas pagasts Genovefa Jermacāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads 0.00
Vīksnas pagasts Dzintra Pipcāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads 0.00
Vīksnas pagasts Ilze Strupka Pagasta pārvalde klientu apkalpošanas speciāliste Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads Nav norādīts