Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Rugāju pagasts Liene Pipure Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 0.00