Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Bauska Sandra Kazāka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde vecākā dzīvokļu lietu speciāliste, dzīvesvietas deklarētāja Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov. 0.00
Bauska Dina Bērziņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov. 0.00
Bauska Īrisa Celmiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov. 0.00
Bārbeles pagasts Dzintra Kļaviņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas nov. 0.00
Brunavas pagasts Baiba Marčenkova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. 0.00
Brunavas pagasts Māra Igaune Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov 0.00
Ceraukstes pagasts Aija Stabule Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Tautas nams", Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. 0.00
Ceraukstes pagasts Līga Liepa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. 0.00
Codes pagasts Evija Strazdiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov. 0.00
Codes pagasts Solvita Rotberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov. 0.00
Dāviņu pagasts Līvija Šarķe Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas nov. 0.00
Gailīšu pagasts Līga Vīksna Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. 0.00
Iecava Sanda Trautmane Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Skolas iela 4, Iecava, Bauskas nov. Nav norādīts
Iecava Vija Spalva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Skolas iela 4, Iecava, Bauskas nov. 0.00
Iecava Daiga Rundze Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Skolas iela 4, Iecava, Bauskas nov. 0.00
Iecavas pagasts Uldis Dzidrums Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Skolas iela 4, Iecava, Bauskas nov. 0.00
Īslīces pagasts Daiga Kļava-Sūna Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs "Rītausmas", Īslīces pagasts, Bauskas novads 0.00
Kurmenes pagasts Anita Kārkliņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas nov. 0.00
Mežotnes pagasts Nijole Koļesņika Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede - kasiere, dzīvesvietas deklarētāja Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas nov. 0.00
Rundāles pagasts Inese Skujiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads 0.00
Rundāles pagasts Sandra Griķīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas nov. 0.00
Rundāles pagasts Edvīns Balodis Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads 0.00
Skaistkalnes pagasts Vita Siliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Skolas iela 1. Skaistkalne 0.00
Skaistkalnes pagasts Sandra Romaņenkova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Skolas iela 1, Skaistkalne 0.00
Stelpes pagasts Dace Stallīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pagasts, Bauskas nov. 0.00
Stelpes pagasts Ieva Mediņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe 0.00
Svitenes pagasts Sandra Smilga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede, dzīvesvietas deklarētājs "Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas nov. 0.00
Valles pagasts Zaiga Saulīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs "Dzirnas", Valle, Valles pagasts, Bauskas nov. 0.00
Vecsaules pagasts Vēsma Krote Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētāja „Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. 0.00
Vecsaules pagasts Anita Kuķalka Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Vecsaules pag., Bauskas nov. 0.00
Vecumnieku pagasts Daina Pelne Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Rīgas iela 29A, Vecumnieki 0.00
Vecumnieku pagasts Evita Caune Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Rīgas iela 29, Vecumnieki 0.00
Vecumnieku pagasts Agnese Vasaraudze Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. 0.00
Vecumnieku pagasts Vija Eiduka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. 0.00
Viesturu pagasts Zaiga Ārente Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Bauskas nov. 0.00