Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Jaunpiebalgas pagasts Rita Lekse Bāriņtiesa Apvienotās bāriņtiesas locekle Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 1.42
Zosēnu pagasts Zinaida Šoldre Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 1.43