Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Jaunpiebalgas pagasts Rita Lekse Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 1.43
Zosēnu pagasts Zinaida Šoldre Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja "Jūrnieki", Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 1.43