Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Liepas pagasts Linda Petroviča Bāriņtiesa Priekuļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads 0.50
Liepas pagasts Aija Tīlena Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads 0.50
Mārsnēnu pagasts Līga Pabērza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks "Pagastnams", Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 0.50
Priekuļu pagasts Agita Daļecka Bāriņtiesa Priekuļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 0.50
Priekuļu pagasts Inita Jansone Bāriņtiesa Priekuļu novada bāriņtiesas locekle Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 0.50
Priekuļu pagasts Sandra Mizga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 0.50