Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Liepas pagasts Linda Petroviča Bāriņtiesa Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāja Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads 2.85
Liepas pagasts Aija Tīlena Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads 0.50
Mārsnēnu pagasts Līga Pabērza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks "Pagastnams", Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 0.50
Mārsnēnu pagasts Ralfs Saļmo Pagasta pārvalde Mārsnēnu pagasta pārvaldes vadītājs "Pagastnams", Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 0.00
Priekuļu pagasts Inita Jansone Bāriņtiesa Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 2.85
Priekuļu pagasts Sandra Mizga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 0.50
Veselavas pagasts Agita Daļecka Bāriņtiesa Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece "Viesturi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads 2.85