Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ambeļu pagasts Ausma Grate Pagasta pārvalde Grāmatvede 1.43
Biķernieku pagasts Inese Moisejeva Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Demenes pagasts Ruta Pavlova Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Dubnas pagasts Inta Valdone Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Dvietes pagasts Ināra Munce Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Pagastmāja, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads 0.00
Ilūkste Rita Butkeviča Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pašvaldības pakalpojumu centra darbiniece Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads 0.00
Ilūkste Ivita Krapāne Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads 0.00
Kalkūnes pagasts Gaļina Ilgača Pagasta pārvalde Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 1.43
Kalupes pagasts Ināra Ūbele Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja 1.43
Laucesas pagasts Nadežda Mazane Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Līksnas pagasts Biruta Ozoliņa Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja 1.43
Maļinovas pagasts Ināra Karņicka Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Medumu pagasts Marina Čeme Pagasta pārvalde Nodokļu inspektors 1.43
Naujenes pagasts Inga Kuļikova Pagasta pārvalde personāla inspektore 1.43
Nīcgales pagasts Inese Meile Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43
Pilskalnes pagasts Ludmila Riekstiņa Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts Nav norādīts
Salienas pagasts Oksana Parfjonova Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine Nav norādīts
Skrudalienas pagasts Gaļina Jazvica Pagasta pārvalde Grāmatvedis 1.43
Subate Lilita Apele Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads 0.00
Subate Sofija Glūmane Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Tirgus laukums18, Subate Nav norādīts
Sventes pagasts Kristīne Danilova Pagasta pārvalde Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists 0.00
Šēderes pagasts Viktors Potjomkins Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts 0.00
Tabores pagasts Irīna Jazvica Pagasta pārvalde Lietvede 1.43
Vaboles pagasts Aina Pabērza Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja 1.43
Vecsalienas pagasts Svetlana Kursīte Pagasta pārvalde Lietvedības pārzinis 1.43
Višķu pagasts Ilga Dorofejeva Pagasta pārvalde Lietvedības pārzine 1.43