Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Annenieku pagasts Guntis Šmīdlers Pagasta pārvalde vadītājs Skolas iela 2 1.00
Annenieku pagasts Jana Ozoliņa Pagasta pārvalde Bāriņtiesas locekle Skolas 2 1.00
Annenieku pagasts Nadežda Ērgle Pagasta pārvalde Sekretāre Skolas 2 0.50
Augstkalnes pagasts Jeļena Belova Pagasta pārvalde Augstkalne pagasta sekretāre Virsaiši, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads 1.40
Bēnes pagasts Iveta Fišere Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Centrālais laukums 3 0.30
Bēnes pagasts Vineta Kļaviņa Pagasta pārvalde Bēnes pagasta pārvaldes sekretāre Centrālais laukums3, Bēne Nav norādīts
Bēnes pagasts Gints Vežuks Pagasta pārvalde Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs Centrālais laukums3, Bēne Nav norādīts
Bērzes pagasts Jeļena Briede Pagasta pārvalde Bāriņtiesas locekle Upes 1 Nav norādīts
Bikstu pagasts Natālija Ramiņa Pagasta pārvalde Bikstu pagasta pārvaldes sekretāre Liepziedi 1.00
Bikstu pagasts Irēna Dabra Pagasta pārvalde Bikstu pagasta pārvaldes vadītāja Liepziedi 1.00
Dobele Gunta Didrihsone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Vecākā lietvede Brīvības iela 15 0.50
Dobele Evita Biseniece Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Klientu apkalpošanas speciāliste Brīvības 15, Dobele Nav norādīts
Dobeles pagasts Guna Vitte Pagasta pārvalde Dobeles pagasta pārvaldes sekretāre "Gaismiņas", Aizstrautnieki 1.00
Jaunbērzes pagasts Anita Eglīte Pagasta pārvalde Jaunbērzes pagasta pārvaldes sekretāre Ceriņu 2 0.00
Jaunbērzes pagasts Egita Rozenfelde Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ceriņu iela 2 Nav norādīts
Jaunbērzes pagasts Raimonds Sīpols Pagasta pārvalde Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs Ceriņu iela 2 1.00
Krimūnu pagasts Gunta Peļņa Pagasta pārvalde Krimūnu pagasta pārvaldes sekretāre "Krimūnu skola", Krimūnas 1.00
Lielauces pagasts Vilnis Darģis Pagasta pārvalde Lielauces pagasta pārvaldes lietvedis "Ezerkrasti", Lielauces pagasts 0.50
Ukru pagasts Gunta Razdovska Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Stariņi" 0.30
Vītiņu pagasts Ilze Augle Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Pagastmāja" 0.30
Zebrenes pagasts Ina Vilsone Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Liepziedi", Bikstu pagasts 0.30