Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Annenieku pagasts Guntis Šmīdlers Pagasta pārvalde vadītājs Skolas iela 2 1.00
Annenieku pagasts Lolita Prancīte Bāriņtiesa locekle Skolas iela 2 2.85
Auru pagasts Jānis Ozoliņš Pagasta pārvalde vadītājs Skolas iela 8 1.00
Auru pagasts Ilze Veidemane Pagasta pārvalde sekretāre Skolas iela 8 1.00
Auru pagasts Aija Zemesarāja Bāriņtiesa locekle Skolas iela 8 2.85
Bērzes pagasts Gunita Januma Bāriņtiesa locekle Upes iela 1 2.85
Bērzes pagasts Ieva Fogele-Miltiņa Pagasta pārvalde sekretāre Upes iela 1 1.00
Bērzes pagasts Juris Kronbergs Pagasta pārvalde vadītājs Upes iela 1 1.00
Bikstu pagasts Irēna Dabra Pagasta pārvalde vadītāja Liepziedi 1.00
Bikstu pagasts Natālija Ramiņa Pagasta pārvalde sekretāre Liepziedi 1.00
Dobele Gunta Birule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde vecākā lietvede Brīvības iela 15 1.00
Dobele Vita Grosberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde klientu apkalpošanas speciāliste Brīvības 15 1.00
Dobeles pagasts Guna Vitte Pagasta pārvalde sekretāre Gaismiņas 1.00
Jaunbērzes pagasts Baiba Grīntāle Pagasta pārvalde sekretāre Ceriņu iela 2 1.00
Jaunbērzes pagasts Egita Rozenfelde Bāriņtiesa locekle Ceriņu iela 2 2.85
Jaunbērzes pagasts Raimonds Sīpols Pagasta pārvalde vadītājs Ceriņu iela 2 1.00
Krimūnu pagasts Gunta Peļņa Pagasta pārvalde sekretāre Krimūnas 1.00
Naudītes pagasts Sniedze Oļehnoviča Pagasta pārvalde sekretāre Naudītes skola 1.00
Naudītes pagasts Anita Veltensone Bāriņtiesa locekle Naudītes skola 2.85
Penkules pagasts Māra Pūce Pagasta pārvalde sekretāre Vecā skola 1.00