Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Solvita Ostrovska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde iedzīvotāju reģistrācijas speciālists Pasta iela 37, Jelgava 1.21
Tatjana Graudiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde iedzīvotāju reģistrācijas speciālists Pasta iela 37, Jelgava 1.21
Elejas pagasts Ingus Zālītis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Dārza iela 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. 1.21
Elejas pagasts Anita Lazdiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Dārza iela 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. 1.21
Elejas pagasts Dace Saliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Dārza iela 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov. 1.21
Glūdas pagasts Silvija Zīberte Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov. 1.21
Glūdas pagasts Inta Meirāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov. 1.21
Glūdas pagasts Vizma Markus Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov. 1.21
Jaunsvirlaukas pagasts Iveta Strēlniece Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. 1.21
Jaunsvirlaukas pagasts Vita Agarelova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde iedzīvotāju reģistrācijas speciālists Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. 1.21
Kalnciema pagasts Pēteris Veļeckis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Lielā iela 14, Kalnciems, Kalnciema pag. 1.21
Kalnciema pagasts Antra Mogiļevceva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Lielā iela 14, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. 1.21
Kalnciema pagasts Skaidrīte Helviga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Lielupes iela 2, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. 1.21
Lielplatones pagasts Baiba Aleksandrova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde iedzīvotāju reģistrācijas speciāliste Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag. 1.21
Lielplatones pagasts Līga Rozenbaha Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Alejas iela 7,Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov. 1.21
Līvbērzes pagasts Ruta Medne Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Jelgavas iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. 1.21
Līvbērzes pagasts Marina Smilga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Jelgavas iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. 1.21
Līvbērzes pagasts Asja Damberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Jelgavas iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. 1.21
Platones pagasts Vladislavs Pogožeļskis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov. 1.21
Platones pagasts Inga Rezevska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov. 1.21
Platones pagasts Ineta Ozoliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov. 1.21
Sesavas pagasts Sandra Ārmane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Zemgales iela 11, Sesavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Sesavas pagasts Natālija Tomsone Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Zemgales iela 11, Sesavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Sesavas pagasts Staņislavs Matuss Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Zemgales iela 11, Sesavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Svētes pagasts Iveta Stāvause Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju reģistrācijas speciāliste Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov. 1.21
Svētes pagasts Edgars Grīnofs Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov. 1.21
Valgundes pagasts Maija Lasmane Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov. 1.21
Valgundes pagasts Aina Briede Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov. 1.21
Valgundes pagasts Urzula Jēkabsone Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov. 1.21
Vilces pagasts Anda Duge Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Tautas nama iela 2, Vilces pag., Jelgavas nov. 1.21
Vilces pagasts Anda Gaidišķe Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Tautas nama iela 2, Vilces pag., Jelgavas nov. 1.21
Vircavas pagasts Rita Borščevska Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Vircavas pagasts Evita Andreļevska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Vircavas pagasts Aiga Ose Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov. 1.21
Zaļenieku pagasts Gunita Ķere Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 1.21
Zaļenieku pagasts Ilze Šarikova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 1.21
Zaļenieku pagasts Aivars Brikmanis Pagasta pārvalde vadītājs Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 1.21