Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Cenu pagasts Lidija Žukovska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Branku pakalpojumu centra nodokļu inspektore Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads 1.21
Ozolnieku pagasts Ilze Mangusa Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts , Ozolnieku novads 1.21
Ozolnieku pagasts Valentīna Linde Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Ozolnieku novada pašvaldības sekretāre Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads 1.21
Sidrabenes pagasts Andra Vecmane Pagasta pārvalde Salgales pagasta pārvaldes sekretāre ,,Vīgriezes" Salgales pagasts, Ozolnieku novads 1.21