Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ina Gusāre Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rīgas iela 150a, Jēkabpils 1.40
Ābeļu pagasts Raimonds Jaudzems Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Ābeļu pagasts Ludmila Kalniņa Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Dignājas pagasts Inga Kusiņa Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Dignājas pagasts Silvija Krēsliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Dignājas pagasts Jānis Raubiška Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Dunavas pagasts Ingrīda Irbe Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Dunavas pagasts Rita Baltaruņķe Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste „Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Kalna pagasts Zane Caune Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Kalna pagasts Maruta Cankale Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Leimaņu pagasts Ruta Gremze Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Leimaņu pagasts Antons Tropiks Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Rubenes pagasts Intra Kurme Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Rubenes pagasts Inga Kliģe Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Zasas pagasts Kristaps Tēts Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs “Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Zasas pagasts Aiga Mikušāne Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts