Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ina Gusāre Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rīgas iela 150a, Jēkabpils Nav norādīts
Aļona Semeiko Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Sekretāre-arhivāre Rīgas iela 150a, Jēkabpils Nav norādīts
Ruta Gremze Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Ābeļu pagasts Raimonds Jaudzems Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Ābeļu pagasts Ludmila Kalniņa Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Dignājas pagasts Inga Kusiņa Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Dignājas pagasts Silvija Krēsliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Dunavas pagasts Rita Baltaruņķe Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste „Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Dunavas pagasts Ingrīda Irbe Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle „Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Kalna pagasts Ilze Krastiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Kalna pagasts Zane Caune Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Kalna pagasts Maruta Cankale Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Leimaņu pagasts Antons Tropiks Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Rubenes pagasts Intra Kurme Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Rubenes pagasts Inga Kliģe Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Zasas pagasts Inese Geižāne Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciāliste “Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 1.40
Zasas pagasts Jānis Raubiška Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs “Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads Nav norādīts
Zasas pagasts Kristaps Tēts Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs “Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 1.40