Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Salas pagasts Ārija Lokmane Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads 1.40
Salas pagasts Ingūna Rēķe Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads 1.40
Sēlpils pagasts Anita Bārzdiņa Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs "Rūtas", Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads 1.40