Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Salas pagasts Ingūna Rēķe Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads 1.40
Salas pagasts Jeļena Jefimova Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads 1.40
Sēlpils pagasts Anita Bārzdiņa Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads 1.40