Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Andzeļu pagasts Leontīna Žeimote Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja 0.00
Andzeļu pagasts Sandra Platace Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 0.00
Andzeļu pagasts Olga Mizāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde sekretāre 0.00
Asūnes pagasts Elita Bohāne Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 0.00
Asūnes pagasts Aina Zeiza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde sekretāre 0.00
Asūnes pagasts Žanna Aišpure Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja 0.00
Bērziņu pagasts Valentīna Kononova Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes sekretāre Bērzu iela 2 0.00
Bērziņu pagasts Romualda Demida Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Bērzu 2 0.00
Dagda Ināra Samuilova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 0.00
Dagda Janīna Murāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 0.00
Dagda Jānis Platacis Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētājs 0.00
Ezernieku pagasts Lidija Kudrjavceva Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Ezernieku pag., Dagdas novads 0.00
Ezernieku pagasts Jānis Andžāns Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs 0.00
Izvaltas pagasts Irēna Delvere Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 2.85
Kalniešu pagasts Larisa Varnase Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Nav norādīts
Kombuļu pagasts Inta Vecele Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Nav norādīts
Konstantinovas pagasts Ināra Lavrinoviča Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde sekretāre Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads 0.00
Konstantinovas pagasts Ināra Raginska Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 0.00
Robežnieku pagasts Marisela Jeromenoka Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 1.40
Svariņu pagasts Lūcija Kolesnikova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Skolas 13 0.00
Svariņu pagasts Skaidrīte Buboviča Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes sekretāre Skolas 5 0.00
Šķaunes pagasts Ināra Andžāne Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 0.00
Šķaunes pagasts Jadviga Ceicāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde sekretāre 0.00
Ūdrīšu pagasts Vaira Cauņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Nav norādīts