Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Aglonas pagasts Inese Rutka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts 1.42
Aglonas pagasts Valentīna Krīvāne Bāriņtiesa Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts 1.42
Grāveru pagasts Aina Buiniča Pagasta pārvalde Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts 1.42
Kastuļinas pagasts Pēteris Bekišs Pagasta pārvalde Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts 1.42
Šķeltovas pagasts Irēna Maļuhina Pagasta pārvalde Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts 1.42