Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Nīkrāces pagasts Benita Lielāmere Pagasta pārvalde Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja „Pagastmāja”, Dzelda 2.85
Raņķu pagasts Ritvars Stepanovs Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks "Sākumskola", Raņķi 3.50
Rudbāržu pagasts Dzintra Veģe Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja Dārdedzes, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads 3.50
Skrunda Antra Eisaka Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Kalēju iela 6 2.85
Skrunda Inga Freimane Pagasta pārvalde Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Raiņa iela 11 3.00