Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Dunikas pagasts Agija Kaunese Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov. 1.00
Rucavas pagasts SANITA CEPLENIECE Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov. 1.00
Rucavas pagasts Santa Ķūse Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Domes sekretāre "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov. 1.00