Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Dunikas pagasts JĀNIS VIDĒJAIS Pagasta pārvalde PĀRVALDES VADĪTĀJS "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov. 1.00
Dunikas pagasts DACE GLUŽĢE Pagasta pārvalde PĀRVALDES SEKRETĀRE "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov. 1.00
Rucavas pagasts SANTA ZUĻĢE Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde DOMES SEKRETĀRE "PAGASTMĀJA"", RUCAVA, RUCAVAS PAG., RUCAVAS NOV. 1.00
Rucavas pagasts SANITA CEPLENIECE Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov. 1.00