Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ainaži Ilona Jēkabsone Pagasta pārvalde Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Parka iela 16 0.00
Ainaži Ginta Cielava Pagasta pārvalde sekretāre Parka iela 16 0.00
Liepupes pagasts Ginta Jēkabsone Bāriņtiesa Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle "Mežgravas" 0.00
Liepupes pagasts Ilze Ozoliņa Pagasta pārvalde Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja "Mežgravas" 0.00
Salacgrīva Līga Zālīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Smilšu iela 9 0.00
Salacgrīva Maruta Pirro Bāriņtiesa priekšsēdētāja Smilšu iela 9 0.00