Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ainaži Dina Bantersone Bāriņtiesa Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle Parka iela 16 0.71
Ainaži Ilona Jēkabsone Pagasta pārvalde Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Parka iela 16 1.43
Ainaži Gundega Puriņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieks Parka iela 16.Ainaži, Salacgrīvas novads Nav norādīts
Liepupes pagasts Ginta Jēkabsone Bāriņtiesa Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle "Mežgravas" 0.71
Liepupes pagasts Ilze Ozoliņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Liepupes pagasta pārvaldes sekretāre Mežgravas 0.00
Liepupes pagasts Aivars Ilgavīzis Pagasta pārvalde Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs "Mežgravas" 0.00
Salacgrīva Līga Zālīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Smilšu iela 9 0.00
Salacgrīva Maruta Pirro Bāriņtiesa priekšsēdētāja Smilšu iela 9 0.71