Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Brigu pagasts Andris Valeinis Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts 1.21
Brigu pagasts Aina Fjodorova Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads Nav norādīts
Brigu pagasts Larisa Bule Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarētājs 1.21
Cirmas pagasts Lilita Rudzinska Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads 1.21
Cirmas pagasts Ilga Mikijanska Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads Nav norādīts
Cirmas pagasts Lina Zmičerevska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads 1.21
Isnaudas pagasts Ruta Ragele Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Isnaudas pagasts Antoņina Sjakste Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Isnaudas pagasts Ināra Anča Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Istras pagasts Larisa Greidāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads 1.21
Istras pagasts Aleksandrs Sovāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads 1.21
Ludza Inese Kamzole Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Raiņa iela16, Ludza 1.21
Nirzas pagasts Valentīna Hiščenko Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Stādi, , Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads 1.21
Nirzas pagasts Olga Sjakste Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Stādi, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads 1.00
Ņukšu pagasts Pēteris Trukšāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pagastmāja, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 1.21
Ņukšu pagasts Irīna Matule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pagastmāja, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 1.21
Pildas pagasts Jeļena Timoškāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Ilutas, Pildas pagasts, Ludzas novads 1.21
Pureņu pagasts Vera Raciborska Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Kalmes, Kivdolova, Pure'nu pagasts, Ludzas novads 1.21
Pureņu pagasts Ruta Zaiceva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Nav norādīts
Rundēnu pagasts Jevģēnija Kuzņecova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Bērnudārzs, Rundéni, Rundénu pagasts, Ludzas novads 1.21