Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Goliševas pagasts Larisa Žukova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Goliševas pagasta pārvalde,"Aizgarša", Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads 1.40
Kārsava Sandra Čeirāne Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Kārsava, Vienības iela 53 1.40
Kārsava Jānis Kašs Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Kārsava, Vienības iela 53 1.40
Kārsava Daina Rudzīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads 1.40
Mežvidu pagasts Aivita Jegorova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pagastmāja, Mežvidu pagasta pārvalde, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 1.40
Mērdzenes pagasts Lidija Čigāne Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Mērdzenes pagasta pārvalde, "Mežniecība", Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads 1.40