Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Lauderu pagasts Ludmila Matvejenko Pagasta pārvalde Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas vietniece Saules iela 3, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads 0.00
Pasienes pagasts Skaidrīte Marčenoka Pagasta pārvalde Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja "Svīres” , Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads 0.00
Zilupe Aina Agaki Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads 1.42