Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Blontu pagasts Gunta Stolere Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Domes nams, Blontu pagasts, Ciblas novads 2.85
Ciblas pagasts Astrīda Kozlovska Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Muižas iela 3, Cibla, Ciblas novads 2.85
Pušmucovas pagasts Vija Rudziša Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Pušmucovas pagasts, Ciblas novads 2.85
Zvirgzdenes pagasts Lolita Purina Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads 2.85