Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Sarmīte Melle Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Pils iela 1A, 1.00
Cesvaine Baiba Uļģe - Frolova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Pils iela 1A, 1.00
Cesvaine Agrita Korneta Pagasta pārvalde amats Celtnieku iela 13 dz 4 0.00