Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ērgļu pagasts Vineta Bagatska Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rīgas iela 10.,Ērgļi, Ērgļu pag.,Ērgļu nov. 1.40
Ērgļu pagasts Baiba Cielēna Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rīgas iela 10.,Ērgļi, Ērgļu pag.,Ērgļu nov. 1.40
Ērgļu pagasts Ilze Daugiallo Pagasta pārvalde NVK sekretāre Rīgas iela 10.,Ērgļi, Ērgļu pag.,Ērgļu nov. 0.00
Jumurdas pagasts Agita Opincāne Pagasta pārvalde Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Ezera iela 2.,Jumurdas pag.,Ērgļu nov. 1.40