Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Krapes pagasts Valentīna Reiniece Pagasta pārvalde Krapes pagasta pārvaldes sekretāre Pagastmāja 3.50
Ķeipenes pagasts Baiba Mietule Pagasta pārvalde Ķeipenes pagasta pārvaldes sekretāre "Saulīte" 1.00
Lauberes pagasts Dace Biruta Kudreņicka Pagasta pārvalde Lauberes pagasta pārvaldes sekretāre "Ozolmuiža", Lauberea pagasts Nav norādīts
Madlienas pagasts Ira Runce Bāriņtiesa Ogres novada pagastu bāriņtiesas priekšsēdētāja Pagastmāja Nav norādīts
Mazozolu pagasts Mārīte Bauere Pagasta pārvalde Mazozolu pagasta pārvaldes sekretāre Braki 3, Līčupe, Mazozolu pagasts 1.00
Meņģeles pagasts Rasma Derkina Pagasta pārvalde Meņģeles pagasta pārvaldes sekretāre Pagastmāja, Meņģeles pagasts 1.00
Ogre Lelde Balaško Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centra speciāliste Brīvības iela 33, Ogre 1.00
Ogre Dace Zariņa Bāriņtiesa Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja Brīvības iela 44, Ogre 2.85
Ogre Inga Andersone Bāriņtiesa Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Brīvības iela 44 2.85
Ogre Edgars Aprāns Bāriņtiesa Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks Brīvības iela 44, Ogre 2.75
Ogresgala pagasts Ritma Kalniņa Pagasta pārvalde Ogresgala pagasta pārvaldes sekretāre Bumbieru iela 9, Ogresgals Nav norādīts
Suntažu pagasts Inese Gvelze Pagasta pārvalde Suntažu pagasta pārvaldes sekretāre Tautas nams, Suntažu pagasts 3.50
Taurupes pagasts Agra Jirgena Pagasta pārvalde Taurupes pagasta pārvaldes sekretāre Bērzu iela 6 3.50