Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Rožkalnu pagasts Mairita Stulpiņa Pagasta pārvalde Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Saules -16,Rimicāni 0.50
Upmalas pagasts Iveta Stivriška Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Skolas iela -5, Vecvārkava 0.50
Vārkavas pagasts Skaidrīte Medne Pagasta pārvalde Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Kovaļevsku iela 4 0.50