Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Laura Ieviņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvedības sekretāre Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne 1.00
Audriņu pagasts Einārs Aleksandrs Bindemanis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Audriņu pagasts Tatjana Pavlova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Audriņu pagasts Valentīna Platonova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Bērzgales pagasts Janīna Adijāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Bērzgales pagasts Daina Igaune Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Bērzgales pagasts Arvīds Dunskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Čornajas pagasts Jeļena Kručāne Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Miera iela 5, Čornaja 1.00
Čornajas pagasts Anna Magazniece Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Miera iela 5, Čornaja 1.00
Čornajas pagasts Oļegs Kvitkovskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Miera iela 5, Čornaja 1.00
Dricānu pagasts Irita Viļuma Bāriņtiesa Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece "Pagastmāja", Dricāni 1.00
Dricānu pagasts Skaidrīte Melne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja “Pagastmāja”, Dricāni 1.00
Dricānu pagasts Marija Zahare Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede “Pagastmāja”, Dricāni 1.00
Feimaņu pagasts Daina Rivča Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle 1.00
Feimaņu pagasts Anita Verčinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Feimaņi 1.00
Feimaņu pagasts Vita Ameļo Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Pagastmāja", Feimaņi 1.00
Gaigalavas pagasts Voldemārs Vabals Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Gaigalavas pagasts Valentīna Puste Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Gaigalavas pagasts Ilona Delvere Bāriņtiesa Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Griškānu pagasts Jānis Aleksāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Centrālā iela 27, Sprūževa Nav norādīts
Griškānu pagasts Zoja Lipska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Centrālā iela 27, Sprūževa 1.00
Ilzeskalna pagasts Anna Gailume Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Ilzeskalna pagasts Anita Rozenberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Ilzeskalna pagasts Genovefa Gailuma Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Kantinieku pagasts Marija Vasiļjeva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes vadītāja „Administratīvais centrs”, Liuža 1.00
Kaunatas pagasts Alla Smirnova Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Rāznas iela 38, Kaunata 2.85
Kaunatas pagasts Janīna Kairiša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rāznas iela 38, Kaunata 1.00
Kaunatas pagasts Sergejs Bašmakovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 3, Lipuški Nav norādīts
Lendžu pagasts Voldemārs Deksnis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Viraudas iela 3, Lendži 1.00
Lendžu pagasts Silvija Kipļuka Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Viraudas iela 3, Lendži 1.00
Lūznavas pagasts Jautrīte Mežule Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Pils iela 6, Lūznava 1.00
Maltas pagasts Vitālijs Skudra Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 24, Malta 1.00
Maltas pagasts Anna Dzene Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes kasiere Skolas iela 24, Malta 1.00
Maltas pagasts Jeļena Filimonova Bāriņtiesa Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Skolas iela 24, Malta 1.00
Maltas pagasts Zinaīda Šilova Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Skolas iela 24, Malta Nav norādīts
Mākoņkalna pagasts Evita Vaļuma Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Skolas iela 3, Lipuški Nav norādīts
Mākoņkalna pagasts Vilhelmīna Trūle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede-kasiere Skolas iela 3, Lipuški Nav norādīts
Nagļu pagasts Dace Stikāne Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Nagļi 1.00
Nagļu pagasts Iveta Reble Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Nagļi 1.00
Nautrēnu pagasts Līvija Plavinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Nautrēnu pagasts Elita Velikāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Nautrēnu pagasts Tatjana Pujate Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Ozolaines pagasts Liene Peļņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Lazdas", Balbiši Nav norādīts
Ozolaines pagasts Edgars Blinovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolaines pagasts Daina Bule Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolmuižas pagasts Velta Runča Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Ozolmuižas pagasts Dzidra Troška Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Ozolmuižas pagasts Santa Vavilova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Pušas pagasts Veronika Paplavska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvedes p.i. Parka iela 1, Puša 1.00
Pušas pagasts Ināra Lāce Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Parka iela 1, Puša 1.00
Rikavas pagasts Andrejs Tārauds Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Rikavas pagasts Marija Degle Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Rikavas pagasts Valentīna Bebriša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Sakstagala pagasts Larisa Moroza Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Kalna iela 2, Sakstagals 1.00
Sakstagala pagasts Olga Muravjova Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Kalna iela, 2, Sakstagals 1.00
Sakstagala pagasts Dana Veselova Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes lietvede Kalna iela, 2, Sakstagals 1.00
Silmalas pagasts Nellija Augustāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Saules iela 4, Gornica Nav norādīts
Silmalas pagasts Regīna Baranova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes sekretāre Saules iela 4, Gornica 1.00
Silmalas pagasts Eduards Grišuļonoks Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Saules iela 4, Gornica 1.00
Stoļerovas pagasts Aivars Lukša Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 1, Stoļerova 1.00
Stoļerovas pagasts Ina Muravska Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Skolas iela 1, Stoļerova 1.00
Stoļerovas pagasts Ludmila Minina Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Skolas iela 1, Stoļerova 1.00
Strūžānu pagasts Silvija Igaune Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Miera 14a, Strūžāni 1.00
Strūžānu pagasts Vilis Tutins Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Miera 14a, Strūžāni 1.00
Vērēmu pagasts Vladimirs Bistrovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs J.Zvīdra iela 1, Sondori 1.00
Vērēmu pagasts Aina Kudure Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede J.Zvīdra iela 1, Sondori 1.00
Vērēmu pagasts Ausma Bicāne Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja J.Zvīdra iela 3A, Sondori 1.00