Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Laura Ieviņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvedības sekretāre Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne 1.00
Ilga Smane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede 1.00
Viktorija Kuprinska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne 1.00
Audriņu pagasts Einārs Aleksandrs Bindemanis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Audriņu pagasts Tatjana Pavlova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Bērzgales pagasts Janīna Adijāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Bērzgales pagasts Arvīds Dunskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Čornajas pagasts Jūlija Greivule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Miera iela 5, Čornaja 1.00
Čornajas pagasts Oļegs Kvitkovskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Miera iela 5, Čornaja 1.00
Dricānu pagasts Irita Viļuma Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece "Pagastmāja", Dricāni 1.00
Dricānu pagasts Marija Zahare Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede “Pagastmāja”, Dricāni 1.00
Dricānu pagasts Daina Igaune Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja „Pagastmāja", Dricāni 1.00
Dricānu pagasts Diāna Saksone Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Dricāni Nav norādīts
Dricānu pagasts Anita Igaune Pagasta pārvalde vadītāja „Pagastmāja", Dricāni Nav norādīts
Feimaņu pagasts Laura Kancāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Feimaņu pagasts Daina Rivča Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Feimaņu pagasts Anita Verčinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Gaigalavas pagasts Valentīna Puste Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Gaigalavas pagasts Laura Sarnoviča Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Griškānu pagasts Jānis Aleksāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Centrālā iela 27, Sprūževa 1.00
Griškānu pagasts Zoja Lipska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Centrālā iela 27, Sprūževa 1.00
Ilzeskalna pagasts Anita Rozenberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Ilzeskalna pagasts Genovefa Gailuma Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Kantinieku pagasts Marija Vasiļjeva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede „Administratīvais centrs”, Liuža 1.00
Kaunatas pagasts Sergejs Bašmakovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 3, Lipuški 1.00
Kaunatas pagasts Alla Smirnova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Rāznas iela 38, Kaunata 2.85
Kaunatas pagasts Janīna Kairiša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rāznas iela 38, Kaunata 1.00
Lendžu pagasts Voldemārs Deksnis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Viraudas iela 3, Lendži 1.00
Lūznavas pagasts Jautrīte Mežule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Pils iela 6, Lūznava 1.00
Maltas pagasts Daina Bule Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Vitālijs Skudra Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Anna Dzene Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes kasiere Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Jeļena Filimonova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Ineta Skudra Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde vecākā lietvede Brīvības iela 6, Malta 1.00
Mākoņkalna pagasts Vilhelmīna Trūle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede-kasiere Skolas iela 3, Lipuški 1.00
Nagļu pagasts Lilija Čeire Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede "Pagastmāja", Nagļi Nav norādīts
Nagļu pagasts Iveta Reble Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Nagļi 1.00
Nautrēnu pagasts Līvija Plavinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Nautrēnu pagasts Elita Velikāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Ozolaines pagasts Edgars Blinovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolaines pagasts Jeļena Kručāne Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolmuižas pagasts Velta Runča Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Ozolmuižas pagasts Dzidra Troška Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Pušas pagasts Veronika Paplavska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Parka iela 1, Puša 1.00
Rikavas pagasts Andrejs Tārauds Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Rikavas pagasts Valentīna Bebriša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Sakstagala pagasts Tamāra Tutina Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes lietvede Kalna ielā 2, Sakstagals 1.00
Silmalas pagasts Nellija Augustāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Saules iela 4, Gornica 1.00
Silmalas pagasts Regīna Baranova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes sekretāre Saules iela 4, Gornica 1.00
Silmalas pagasts Eduards Grišuļonoks Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Saules iela 4, Gornica 1.00
Stoļerovas pagasts Aivars Lukša Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 1, Stoļerova 1.00
Stoļerovas pagasts Dace Škrjaba Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov. 1.00
Strūžānu pagasts Silvija Igaune Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Miera 14a, Strūžāni 1.00
Vērēmu pagasts Vladimirs Bistrovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs J.Zvīdra iela 1, Sondori 1.00
Vērēmu pagasts Aina Kudure Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede J.Zvīdra iela 1, Sondori 1.00
Vērēmu pagasts Svetlana Rogozova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle J.Zvīdra iela 3A, Sondori Nav norādīts