Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Laura Ieviņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvedības sekretāre Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne 1.00
Viktorija Kuprinska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne 1.00
Audriņu pagasts Einārs Aleksandrs Bindemanis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Audriņu pagasts Tatjana Pavlova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Lidicas iela 17, Audriņi 1.00
Audriņu pagasts Daina Igaune Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi 1.00
Bērzgales pagasts Janīna Adijāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Bērzgales pagasts Arvīds Dunskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Rītupes iela 34, Bērzgale 1.00
Čornajas pagasts Jūlija Greivule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Miera iela 5, Čornaja 1.00
Čornajas pagasts Oļegs Kvitkovskis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Miera iela 5, Čornaja 1.00
Dekšāru pagasts Iveta Latkovska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Nākotnes iela 6, Dekšāres 1.00
Dricānu pagasts Anita Igaune Pagasta pārvalde vadītāja „Pagastmāja", Dricāni Nav norādīts
Dricānu pagasts Marija Zahare Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede “Pagastmāja”, Dricāni 1.00
Feimaņu pagasts Anita Verčinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Feimaņu pagasts Daina Rivča Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Feimaņu pagasts Laura Kancāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede "Pagasta māja", Feimaņi 1.00
Gaigalavas pagasts Laura Sarnoviča Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Gaigalavas pagasts Valentīna Puste Pagasta pārvalde pārvaldes vadītāja Rēzeknes iela 2, Gaigalava 1.00
Griškānu pagasts Zoja Lipska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Centrālā iela 27, Sprūževa 1.00
Griškānu pagasts Jānis Aleksāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Centrālā iela 27, Sprūževa 1.00
Ilzeskalna pagasts Genovefa Gailuma Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja Centra iela 1, Ilzeskalns 1.00
Kantinieku pagasts Marija Vasiļjeva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede „Administratīvais centrs”, Liuža 1.00
Kaunatas pagasts Sergejs Bašmakovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Skolas iela 3, Lipuški 1.00
Kaunatas pagasts Alla Smirnova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Rāznas iela 38, Kaunata 2.85
Kaunatas pagasts Janīna Kairiša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Rāznas iela 38, Kaunata 1.00
Lendžu pagasts Voldemārs Deksnis Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Viraudas iela 3, Lendži 1.00
Lendžu pagasts Ilga Gudrika Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Viraudas iela 3, Lendži 1.00
Lūznavas pagasts Ina Tuče Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Pils iela 6, Lūznava 1.00
Lūznavas pagasts Gatis Pučka Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Pils iela 6, Lūznava 1.00
Maltas pagasts Ineta Skudra Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde vecākā lietvede Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Anna Dzene Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes kasiere Brīvības iela 6, Malta 1.00
Maltas pagasts Jeļena Filimonova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Brīvības iela 6, Malta 1.00
Mākoņkalna pagasts Vilhelmīna Trūle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede-kasiere Skolas iela 3, Lipuški 1.00
Nagļu pagasts Lilija Čeire Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede "Pagastmāja", Nagļi Nav norādīts
Nagļu pagasts Iveta Reble Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Pagastmāja", Nagļi 1.00
Nautrēnu pagasts Līvija Plavinska Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Nautrēnu pagasts Elita Velikāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Pagastmāja", Rogovka 1.00
Ozolaines pagasts Liene Peļņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolaines pagasts Daina Bule Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolaines pagasts Edgars Blinovs Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs "Lazdas", Balbiši 1.00
Ozolmuižas pagasts Velta Runča Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītāja "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Ozolmuižas pagasts Dzidra Troška Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede "Laimas", Ozolmuiža 1.00
Pušas pagasts Veronika Paplavska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede Parka iela 1, Puša 1.00
Rikavas pagasts Andrejs Tārauds Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes vadītājs Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Rikavas pagasts Valentīna Bebriša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Jaunības iela 15, Rikava 1.00
Sakstagala pagasts Tamāra Tutina Pagasta pārvalde pagasta pārvaldes lietvede Kalna ielā 2, Sakstagals 1.00
Sakstagala pagasts Mārīte Ikauniece Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Kalna iela 2, Sakstagals 1.00
Silmalas pagasts Jānis Laizāns Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts Nav norādīts
Silmalas pagasts Nellija Augustāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Saules iela 4, Gornica 1.00
Silmalas pagasts Regīna Baranova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes sekretāre Saules iela 4, Gornica 1.00
Sokolku pagasts Iveta Bondare Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde lietvede "Gaisma", Strupļi, Sokolku pagasts 1.00
Stoļerovas pagasts Evita Kairiša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov. Nav norādīts
Strūžānu pagasts Silvija Igaune Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede Miera 14a, Strūžāni 1.00
Vērēmu pagasts Aina Kudure Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pagasta pārvaldes lietvede J.Zvīdra iela 1, Sondori 1.00
Vērēmu pagasts Svetlana Rogozova Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle J.Zvīdra iela 3A, Sondori 1.00
Viļāni Anna Strode Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde vecākā lietvede Kultūras laukums 1A, Viļāni 1.00
Viļāni Ivars Ikaunieks Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Kultūras laukums 1A, Viļāni 1.00