Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Olaine Ināra Brence Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads 0.00
Olaine Irēna Vilnere Bāriņtiesa Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads 0.00