Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Babītes pagasts Daina Pedece Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists Centra iela 4, Piņķi, Babītes paagsts, Babītes novads 1.42
Babītes pagasts Guna Kajaka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju reģistrācijas speciālists Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 1.42
Babītes pagasts Ilze Barisa Bāriņtiesa Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 2.85
Babītes pagasts Vanda Kaņepe Bāriņtiesa Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads 2.85