CANDIDATE LIST 

RĪGA  

VIDZEME

LATGALE

KURZEME

ZEMGALE

 TOTAL            

%

MANDATES

Alliance Latvia's Way (Savienība Latvijas ceļš)

66 137

110 002

58 425

73 268

54 641

362 473

32.41

36

Latvian National Independence Movement (Latvijas Nacionālā neatkarības kustība)

50 600

36 943

11 523

12 740

37 541

149 347

13.35

15

Harmony for Latvia (Saskaņa Latvijai,- atdzimšana tautsaimniecībai)

41 765

22 985

49 283

6 147

14 109

134 289

12.00

13

Latvia's Farmers' Union (Latvijas zemnieku savienība)

16 570

35 902

21 118

19 550

25  976

119 116

10.65

12

Equal Rights (Līdztiesība)

18 257

8 068

33 920

877

3 322

64 444

5.76

7

Union For Fatherland and Freedom(Vēlēšanu apvienība "Tēvzemei un Brīvībai")

18 744

16 327

4 083

13 293

7 408

59 855

5.35

6

Latvia’s Christian Democratic Union (Latvijas Kristīgo demokrātu savienība)

15 784

14 137

10 679

7 246

8 211

56 057

5.01

6

Democratic Centre Party (Demokrātiskā Centra partija)

14 067

17 569

3 457

10 056

 8 154

53 303

4.76

5

Latvia’s Popular Front (Latvijas Tautas fronte)

7 979

8 288

3 808

4 734

    4 587

29396

2.63

0

Latvia’s Green Party (Zaļais saraksts)

4 667

4 102

817

1 720

    2 056

13362

1.19

0

Russian National Democratic List (Centre of Democratic Initiative - Baltic Constitutional Party) (Krievu Nacionālais Demokrātiskais saraksts (Demokrātiskās iniciatīvas centrs - Baltijas konstitucionālā partija))

3 802

1 485

5 608

675

    1 436

13006

1.16

0

Latvian Democratic Labour Party (Latvijas Demkrātiskā darba partija)

2 695

3 353

1 085

1 691

1 685

10 509

0.94

0

Union Latvia’s Happiness (Vēlēšanu apvienība "Latvijas laime”)

2 346

3 644

834

1 260

1 730

9 814

0.88

0

Party Our Land (Pilsoņu kopa "Mūsu zeme”)

2 068

4 125

525

821

1 148

8 687

0.78

0

Economic Activity League (Saimnieciskās rosības līga)

2 796

3 632

642

1 263

0

8 333

0.75

0

Latvian Social Democratic Workers Party (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)

2 061

 1998

2 633

724

0

7 416

0.66

0

Anticommunist Union (Pretkomunistu apvienība)

1 471

1 675

892

1 025

891

5 954

0.53

0

Republic’s Platform (Republikas platforma)

1 176

1 398

793

694

1 014

5 075

0.45

0

Conservatives and Farmers (Konservatīvie un Zemnieki)

722

1 202

542

331

0

2 797

0.25

0

Independents’ Union  (Neatkarīgo savienība)

565

509

285

214

395

1 968

0.18

0

Latvian Liberal Party (Latvijas Liberālā partija)

362

485

370

0

303

1 520

0.14

0

Latvian Unity Party (Latvijas Vienības partija)

363

237

219

110

141

1 070

0.09

0

Liberal Alliance (Liberālā alianse)

245

280

0

0

0

525

0.05

0