CANDIDATE LIST

 

 RĪGA   

 

VIDZEME

 

LATGALE

 

KURZEME

 

ZEMGALE

TOTAL

%

MANDATES

Democratic Party Saimnieks
(Demokrātiskā partija Saimnieks)

31 221

43 624

25 895

20 985

23 033

144 758

15.15

18

People’s Movement for Latvia 
(Zigerists’ party )
(Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija))

23  398

41 355

19 516

24 558

33 497

142 324

14.90

16

"Alliance "Latvia's Way""
(Savienība "Latvijas ceļš")

29 806

41 530

24 692

24 530

19 371

139 929

14.65

17

" Union "For Fatherland and Freedom"
(Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai")

43 607

32 941

5 247

17 224

15 031

114 050

11.94

14

Latvian Unity Party
(Latvijas Vienības partija)

9 552

24 337

14 417

8 929

11 070

68 305

7.15

8

The Joint List of Latvia’s Farmers’ Union,
Latvia’s Christian Democratic Union
and Latgale’s Democratic Party
(Latvijas Zemnieku savienības,
Latvijas Kristīgo demokrātu
savienības un Latgalē
Latgales Demokrātiskās
partijas apvienotais saraksts
)

12 911

14 534

11 848

11 704

9 501

60 498

6.33

8

Latvian National Conservative Party – LNNK
and  Latvia’s Green Party 
(Latvijas Nacionāli konservatīvā partija -
LNNK un Latvijas Zaļā partija
)

24 275

16 924

4 281

6 856

8 016

60 352

6.32

8

Latvia’s Socialistic Party
(Latvijas Sociālistiskā partija)

18 526

4 044

26 414

979

3 362

53 325

5.58

5

People’s Harmony Party
(Tautas saskaņas partija)

22 903

6 547

18 193

1 857

3 541

53 041

5.55

6

“Labour and Justice” - the Coalition of
Latvia’s Democratic Workers Party,
Latvia’s Social Democratic Workers’ Party
and Latvia’s Party of Defence of Victims of Fraud
(Latvijas Demokrātiskās darba partijas (LDDP),
Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas (LSDSP)
un Latvijas Apkrāpto cilvēku aizstāvības partijas
"Taisnība"
(Taisnība) koalīcija "Darbs un Taisnīgums"
)

11 160

12 572

2 868

9 988

7 011

43 599

4.56

0

Political Union of Economists
(Tautsaimnieku politiskā apvienība
"Tautsaimnieks"
)

1 728

7 051

 1509

1 601

2 320

14 209

1.49

0

Latvian Farmers’ Union
(Latviešu Zemnieku Savienība)

2 922

3 927

1 898

2 013

2 249

13 009

1.36

0

Latvia’s Party of Russian Citizens
(Latvijas Krievu pilsoņu partija (LKPP))

4 281

 1 720

4 388

511

1 024

11 924

1.25

0

Latvia’s Popular Front
(Latvijas Tautas fronte)

3 113

3 155

1 632

1 777

1 413

11 090

1.16

0

Union of the Indigent and Latvian
Independence Party
(Maznodrošināto politiskā apvienība
un Latviešu neatkarības partija
)

2 241

2 796

1 757

 1 110

 1 564

9 468

0.99

0

Party “Our Land” and “Anticommunist Union
(Partijas "Mūsu zeme" un
"Pretkomunistu apvienība"
)

1 231

1 469

632

756

962

5 050

0.53

0

Democratic Party (Demokrātu partija)

603

562

732

236

413

2 546

0.27

0

Latvia’s Liberal Party (Latvijas Liberālā partija)

460

477

713

218

295

2 163

0.23

0

Latvia’s National Democratic Party
(Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija)

428

346

270

160

163

1 367

0.14

0