2005.gada 20.augustā Rēzeknē notika atkārtotas Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanas. Vēlēšanās piedalījās 11150 jeb 42,38% balsstiesīgo pilsoņu.

Vēlēšanās Rēzeknē balsstiesības bija tiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā bija sasnieguši 18 gadu vecumu, vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas bija reģistrēti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, vai kuriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā piederēja likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, un kuri bija reģistrēti vēlētāju reģistrā.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā. Ja nepieciešams, vēlētāji varēja izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notika no 17. līdz 19.augustam. Iespēju nobalsot iepriekš šajā laikā izmantoja 2691 jeb 10,21% Rēzeknes vēlētāju.

Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanās bija jāievēl 13 deputāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanām notika no 1.jūlija līdz 11.jūlijam. Vēlēšanām tika pieteikti 13 partiju un partiju apvienību kandidātu saraksti, kuros bija reģistrēts 191 deputātu kandidāts.

Pārstāvniecību Rēzeknes pilsētas domē ieguva 11 deputātu kandidātu saraksti.