Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām ilgst 120 dienas - no 2021. gada 6.februāra līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. Šajā periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

KNAB sagatavojis informatīvo materiālu par ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. KNAB materiālā skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un kādi aģitācijas ierobežojumi jāievēro politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, taču nepārstāv nevienu politisko spēku. Informatīvais materiāls par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem pieejams KNAB tīmekļvietnē: https://ej.uz/InformativaisMaterials

Šajā periodā aizliegta slēptā aģitācija un administratīvo resursu izmantošana. Sabiedrībai atpazīstamākais slēptās aģitācijas veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs.

Kas veic priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību?

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP). KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.

Kādi ir atļautie tēriņi priekšvēlēšanu aģitācijai?

Aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputāta kandidātiem, atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz š.g. 7. janvārim KNAB un NEPLP iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izcenojumus. Visi reklāmdevēju iesniegtie izvietošanas izcenojumi KNAB ir publiski pieejami iestādes tīmekļa vietnē.

Katrā pašvaldības teritorijā ir noteikts finanšu līdzekļu limits, cik politiskie spēki drīkst izlietot politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Tas nozīmē, ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt visā Latvijas teritorijā, maksimālais priekšvēlēšanu aģitācijas apmērs limitēto izdevumu mērķiem ir 439 322,62 eiro. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputāta kandidāta individuālie izdevumi. Detalizēts limitēto izdevumu apmērs, ko katra politiskā partija konkrētā pašvaldībā drīkst izlietot, pieejams KNAB tīmekļa vietnē.

Kur ziņot par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem?

Ja rodas aizdomas par iespējamu apmaksātu slēpto aģitāciju, par to nepieciešams ziņot KNAB vai NEPLP.

Ja iedzīvotāji saskata iespējamus priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus, aicinām par to ziņot KNAB. To iespējams darīt vairākos veidos - bezmaksas mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”, pa KNAB diennakts bezmaksas uzticības tālruni +371 80002070 vai rakstiski uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.

Kas ir priekšvēlēšanu aģitācija?

Priekšvēlēšanu aģitācija ir politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu.

Kāds likums regulē priekšvēlēšanu aģitāciju?

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Pieejams saitē www.likumi.lv, precīza saite: https://likumi.lv/doc.php?id=253543

Vai vēlēšanu iecirkņos drīkst aģitēt?

Nē, vēlēšanu iecirkņos  un 50 m no ieejas iecirknī aģitācija ir aizliegta. Par to, lai šis noteikums tiktu ievērots, atbild vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

Kad sākas aizliegums aģitācijai medijos?

Priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums televīzijas programmās ir 30 dienas pirms vēlēšanu dienas, t.i. no 6. maijs. Savukārt vienu dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā (4. un 5. jūnijā) ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē, kā arī apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija internetā.