Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido pašvaldību vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām (2021. gada 26. aprīlim).

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām (2021. gada 6. aprīlim). Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.

Darbam vēlēšanu iecirknī bija jāpiesakās attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā. Piemēram, ja vēlējāties strādāt vēlēšanu iecirknī Jelgavā, tad bija jāpiesakās Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijā, ja kādā no novada vēlēšanu iecirkņiem, tad attiecīgajā novada vēlēšanu komisijā.

Tiesības pieteikties un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā bija:

  1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
  3. attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli varēja pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prata latviešu valodu,
  2. kuram bija vismaz vispārējā vidējā izglītība,
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
  5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle

Pieteikums bija iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā.  

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecināja, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu ievēlēšana

Iecirkņa komisijas locekļus ievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.