Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisija un Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisija 2021. gada 12. septembrī ir apstiprināja 11. septembra pašvaldības domes vēlēšanu rezultātus.

Varakļānu novada domes vēlēšanās piedalījušies kopumā 1512 vēlētāji jeb 59,43% no novada balsstiesīgajiem pilsoņiem, bet Rēzeknes novada domes vēlēšanās - 6465 vēlētāji jeb 25,92% balsstiesīgo.

11. septembra vēlēšanām vēlētāju sarakstos Varakļānu novadā bija reģistrēti 2544 vēlētāji, bet Rēzeknes novadā - 24 946 pilsoņu. Varakļānu novadā iespēju nobalsot iepriekš izmantoja 657 jeb 25,83% vēlētāju, bet Rēzeknes novadā - 2312 jeb 9,27% balsstiesīgo pilsoņu. Vēlētāju aktivitāte vēlēšanu dienā Varakļānu novada bija 855 vēlētāji jeb 33,61%, bet Rēzeknes novadā - 4153 vēlētāji jeb 16,65% no balsstiesīgajiem. Iespēju nobalsot atrašanās vietā Varakļānu novadā izmantojuši  100 vēlētāju, bet Rēzeknes novadā 234 vēlētāji.

Atbilstoši Varakļānu novada vēlēšanu komisijas apkopotajiem rezultātiem piecu procentu barjeru iekļūšanai Varakļānu novada domē ir pārvarējuši un deputātu mandātus ieguvuši trīs kandidātu saraksti.  Varakļānu novada domē strādās 15 deputāti.

Savukārt Rēzeknes novada domē iekļuvuši seši deputātu kandidātu saraksti. Rēzeknes novada domē bija jāievēl 19 deputāti.

Ar informāciju par vēlēšanu rezultātiem var iepazīties CVK tīmekļvietnē - https://vrd2021.cvk.lv/.

Salīdzinājumam iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā Rēzeknes novada teritorijā ietilpstošajās pašvaldībās vēlēšanās nobalsoja 40,54% vēlētāju, savukārt Varakļānu novadā – 51,98% balsstiesīgo.

Pašvaldības domes vēlēšanu likums paredz, ka vēlēšanu rezultāti novados vēlēšanu komisijām jāapstiprina ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc vēlēšanām. Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības gan vēlēšanu iecirkņa komisijas, gan pašvaldības vēlēšanu komisijas un Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālajai vēlēšanu komisijai sūdzība jāizskata un lēmums jāpieņem triju dienu laikā.

Atbilstoši Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumam pirmajai jaunievēlētās domes sēdei Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā jānotiek 1. oktobrī. Jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi uzaicina attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

Kārtība, kādā aprēķināmi vēlēšanu rezultāti, lai noteiktu domē ievēlētos deputātus, ir aprakstīta Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 41. pantā.

Deputātu vietu sadalē pašvaldībā nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri šīs pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskata derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.

Lai sadalītu domes deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:

  1. nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;
  3. visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā;
  4. deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

Izmēģini aprēķināt pašvaldību vēlēšanu rezultātus, izmantojot pašvaldību vēlēšanu rezultātu kalkulatoru.