Piezīme.
Šajā sadaļā publicēti dokumenti, kas bija spēkā Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2004.gada 12.jūnijā.

Veidlapas: