Pieteikto deputātu kandidātu un deputātu kandidātu sarakstu kopskaits līdz 2001. gada 30. janvārim

Vēlēšanu apgabals Mandāti pašvaldībā Sarakstu skaits Kandidātu skaits
Rīga 60 17 882
Daugavpils 15 8 110
Jelgava 15 17 221
Jūrmala 15 16 220
Liepāja 15 8 107
Rēzekne 11 8 81
Ventspils 11 4 38
Aizkraukles rajons   75 561
Aizkraukle 11 5 55
Jaunjelgava ar lauku teritoriju 9 4 36
Pļaviņas 9 9 76
Aiviekstes pagasts 7 3 20
Aizkraukles pagasts 7 2 8
Bebru pagasts 7 3 21
Daudzeses pagasts 7 3 21
Iršu pagasts 7 1 7
Klintaines pagasts 7 4 27
Kokneses pagasts 9 6 54
Kurmenes pagasts 7 5 34
Mazzalves pagasts 7 3 21
Neretas pagasts 9 3 21
Pilskalnes pagasts 7 3 21
Seces pagasts 7 4 20
Sērenes pagasts 7 2 10
Skrīveru pagasts 9 3 27
Staburaga pagasts 7 5 33
Sunākstes pagasts 7 2 14
Valles pagasts 7 3 21
Vietalvas pagasts 7 1 7
Zalves pagasts 7 1 7
Alūksnes rajons   50 370
Alūksne 11 6 66
Ape ar lauku teritoriju 9 4 36
Alsviķu pagasts 7 2 14
Annas pagasts 7 2 14
Gaujienas pagasts 7 4 25
Ilzenes pagasts 7 1 7
Jaunalūksnes pagasts 7 2 14
Jaunannas pagasts 7 2 11
Jaunlaicenes pagasts 7 2 14
Kalncempju pagasts 7 3 15
Liepnas pagasts 7 2 14
Malienas pagasts 7 1 7
Mālupes pagasts 7 2 14
Mārkalnes pagasts 7 2 14
Pededzes pagasts 7 1 7
Trapenes pagasts 7 3 21
Veclaicenes pagasts 7 2 14
Virešu pagasts 7 6 42
Zeltiņu pagasts 7 1 7
Ziemera pagasts 7 2 14
Balvu rajons   54 401
Balvi 11 8 88
Viļaka 7 3 20
Baltinavas pagasts 7 1 7
Balvu pagasts 7 2 14
Bērzkalnes pagasts 7 1 7
Bērzpils pagasts 7 5 29
Briežuciema pagasts 7 3 21
Krišjāņu pagasts 7 2 14
Kubuļu pagasts 7 2 14
Kupravas pagasts 7 1 7
Lazdukalna pagasts 7 3 21
Lazdulejas pagasts 7 3 21
Medņevas pagasts 7 3 21
Rugāju pagasts 7 3 21
Susāju pagasts 7 1 7
Šķilbēnu pagasts 7 2 14
Tilžas pagasts 7 3 19
Vectilžas pagasts 7 2 14
Vecumu pagasts 7 2 14
Vīksnas pagasts 7 2 14
Žīguru pagasts 7 2 14
Bauskas rajons   55 452
Bauska 11 8 85
Bārbeles pagasts 7 3 15
Brunavas pagasts 7 4 28
Ceraukstes pagasts 7 3 19
Codes pagasts 9 4 36
Dāviņu pagasts 7 2 14
Gailīšu pagasts 9 3 27
Iecavas pagasts 11 3 30
Īslīces pagasts 9 5 45
Mežotnes pagasts 7 4 28
Rundāles pagasts 9 2 18
Skaistkalnes pagasts 7 2 14
Stelpes pagasts 7 3 21
Svitenes pagasts 7 1 7
Vecsaules pagasts 9 4 36
Vecumnieku pagasts 9 1 9
Viesturu pagasts 7 3 20
Cēsu rajons   71 542
Cēsis 11 5 53
Līgatne 7 2 13
Amatas novads 9 2 16
Drustu pagasts 7 2 14
Dzērbenes pagasts 7 4 28
Inešu pagasts 7 2 12
Jaunpiebalgas pagasts 9 5 44
Kaives pagasts 7 2 14
Liepas pagasts 9 2 18
Līgatnes pagasts 9 5 44
Mārsnēnu pagasts 7 2 14
Mores pagasts 7 1 7
Nītaures pagasts 7 5 35
Priekuļu pagasts 11 3 33
Raiskuma pagasts 7 1 7
Raunas pagasts 9 4 36
Skujenes pagasts 7 4 28
Stalbes pagasts 7 2 14
Straupes pagasts 7 4 27
Taurenes pagasts 7 1 7
Vaives pagasts 7 1 7
Vecpiebalgas pagasts 7 5 28
Veselavas pagasts 7 2 10
Zaubes pagasts 7 3 20
Zosēnu pagasts 7 2 13
Daugavpils rajons   52 374
Ilūkste 9 3 27
Subate ar lauku teritoriju 7 4 28
Ambeļu pagasts 7 2 14
Bebrenes pagasts 7 3 21
Biķernieku pagasts 7 1 7
Demenes pagasts 9 1 9
Dubnas pagasts 7 2 14
Dvietes pagasts 7 1 7
Eglaines pagasts 7 3 21
Kalkūnes pagasts 9 2 14
Kalupes pagasts 7 1 7
Laucesas pagasts 7 2 11
Līksnas pagasts 7 1 7
Maļinovas pagasts 7 2 14
Medumu pagasts 7 3 19
Naujenes pagasts 11 3 24
Nīcgales pagasts 7 2 14
Pilskalnes pagasts 7 3 21
Salienas pagasts 7 2 14
Skrudalienas pagasts 7 2 14
Sventes pagasts 7 1 7
Šēderes pagasts 7 2 14
Tabores pagasts 7 1 7
Vaboles pagasts 7 2 14
Vecsalienas pagasts 7 1 7
Višķu pagasts 9 2 18
Dobeles rajons   66 511
Dobele 11 6 66
Auce ar lauku teritoriju 9 4 43
Annenieku pagasts 7 4 28
Augstkalnes pagasts 7 3 19
Auru pagasts 9 5 39
Bēnes pagasts 9 3 27
Bērzes pagasts 9 4 32
Bikstu pagasts 7 3 21
Bukaišu pagasts 7 3 19
Dobeles pagasts 7 1 7
Īles pagasts 7 2 13
Jaunbērzes pagasts 7 2 14
Krimūnu pagasts 7 3 21
Lielauces pagasts 7 4 26
Naudītes pagasts 7 3 21
Penkules pagasts 7 2 14
Tērvetes pagasts 9 3 27
Ukru pagasts 7 3 21
Vītiņu pagasts 7 5 32
Zebrenes pagasts 7 3 21
Gulbenes rajons   35 275
Gulbene 11 6 65
Beļavas pagasts 9 2 18
Daukstu pagasts 7 4 28
Druvienas pagasts 7 1 7
Galgauskas pagasts 7 2 14
Jaungulbenes pagasts 7 2 14
Lejasciema pagasts 7 1 7
Litenes pagasts 7 1 7
Lizuma pagasts 7 3 21
Līgo pagasts 7 1 7
Rankas pagasts 7 5 35
Stāmerienas pagasts 7 3 21
Stradu pagasts 9 2 18
Tirzas pagasts 7 2 13
Jelgavas rajons   45 358
Kalnciems ar lauku teritoriju 9 2 17
Cenu pagasts 9 5 42
Elejas pagasts 9 4 32
Glūdas pagasts 9 2 18
Jaunsvirlaukas pagasts 9 2 13
Lielplatones pagasts 7 2 14
Līvbērzes pagasts 9 3 27
Ozolnieku pagasts 9 4 35
Platones pagasts 7 2 13
Sesavas pagasts 9 3 25
Sidrabenes pagasts 7 3 21
Svētes pagasts 7 2 14
Valgundes pagasts 9 2 18
Vilces pagasts 9 4 34
Vircavas pagasts 7 2 14
Zaļenieku pagasts 7 3 21
Jēkabpils rajons   78 595
Jēkabpils 11 10 109
Aknīste ar lauku teritoriju 9 3 27
Viesīte ar lauku teritoriju 9 3 27
Asares pagasts 7 2 14
Atašienes pagasts 7 3 21
Ābeļu pagasts 7 7 48
Dignājas pagasts 7 3 21
Dunavas pagasts 7 2 14
Elkšņu pagasts 7 1 7
Gārsenes pagasts 7 7 42
Kalna pagasts 7 2 14
Krustpils pagasts 7 2 8
Kūku pagasts 9 7 63
Leimaņu pagasts 7 2 14
Mežāres pagasts 7 1 7
Rites pagasts 7 6 38
Rubenes pagasts 7 2 14
Salas pagasts 9 3 27
Saukas pagasts 7 2 13
Sēlpils pagasts 7 4 26
Variešu pagasts 7 2 14
Vīpes pagasts 7 2 14
Zasas pagasts 7 2 13
Krāslavas rajons   51 377
Krāslava 11 5 55
Dagda 9 2 18
Andrupenes pagasts 7 1 7
Andzeļu pagasts 7 2 14
Asūnes pagasts 7 2 14
Aulejas pagasts 7 4 28
Bērziņu pagasts 7 2 14
Dagdas pagasts 7 1 7
Ezernieku pagasts 7 1 7
Grāveru pagasts 7 1 7
Indras pagasts 7 2 14
Izvaltas pagasts 7 2 14
Kalniešu pagasts 7 3 21
Kaplavas pagasts 7 1 7
Kastuļinas pagasts 7 3 21
Kombuļu pagasts 7 3 21
Konstantinovas pagasts 7 1 7
Krāslavas pagasts 7 4 24
Ķepovas pagasts 7 1 7
Piedrujas pagasts 7 2 14
Robežnieku pagasts 7 1 7
Skaistas pagasts 7 1 7
Svariņu pagasts 7 1 7
Šķaunes pagasts 7 2 14
Šķeltovas pagasts 7 1 7
Ūdrīšu pagasts 7 2 14
Kuldīgas rajons   49 367
Kuldīga 11 5 55
Skrunda ar lauku teritoriju 9 4 36
Alsungas pagasts 9 3 27
Ēdoles pagasts 7 4 28
Gudenieku pagasts 7 1 7
Īvandes pagasts 7 1 7
Kabiles pagasts 7 2 13
Kurmāles pagasts 9 1 9
Laidu pagasts 7 3 19
Nīkrāces pagasts 7 3 21
Padures pagasts 7 2 14
Pelču pagasts 7 1 7
Raņķu pagasts 7 3 21
Rendas pagasts 7 5 33
Rudbāržu pagasts 7 3 21
Rumbas pagasts 7 1 7
Snēpeles pagasts 7 3 21
Turlavas pagasts 7 2 14
Vārmes pagasts 7 2 14
Liepājas rajons   72 525
Aizpute 11 2 18
Durbes novads 9 5 38
Grobiņa 9 2 18
Pāvilosta 7 7 49
Priekule 9 1 9
Aizputes pagasts 7 3 21
Bārtas pagasts 7 2 13
Bunkas pagasts 7 3 21
Cīravas pagasts 7 3 21
Dunalkas pagasts 7 1 7
Dunikas pagasts 7 2 14
Embūtes pagasts 7 4 26
Gaviezes pagasts 7 3 21
Gramzdas pagasts 7 2 14
Grobiņas pagasts 9 3 27
Kalētu pagasts 7 2 14
Kalvenes pagasts 7 2 14
Kazdangas pagasts 7 2 14
Lažas pagasts 7 1 7
Medzes pagasts 7 2 14
Nīcas pagasts 9 2 18
Otaņķu pagasts 7 1 7
Priekules pagasts 7 1 7
Rucavas pagasts 7 2 14
Sakas pagasts 7 3 21
Vaiņodes pagasts 9 3 23
Vecpils pagasts 7 2 14
Vērgales pagasts 7 3 20
Virgas pagasts 7 3 21
Limbažu rajons   40 326
Limbaži 11 3 33
Ainaži ar lauku teritoriju 7 2 14
Aloja ar lauku teritoriju 9 3 27
Salacgrīva ar lauku teritoriju 11 4 44
Staicele ar lauku teritoriju 9 2 17
Braslavas pagasts 7 2 14
Brīvzemnieku pagasts 7 3 21
Katvaru pagasts 7 3 19
Lēdurgas pagasts 7 4 27
Liepupes pagasts 9 3 26
Limbažu pagasts 9 2 18
Pāles pagasts 7 1 7
Skultes pagasts 9 2 18
Umurgas pagasts 7 3 21
Vidrižu pagasts 7 2 13
Viļķenes pagasts 7 1 7
Ludzas rajons   63 451
Ludza 11 7 67
Kārsava 9 5 38
Zilupe 7 2 14
Blontu pagasts 7 3 19
Briģu pagasts 7 4 28
Ciblas novads 7 2 14
Cirmas pagasts 7 3 21
Goliševas pagasts 7 2 10
Isnaudas pagasts 7 2 14
Istras pagasts 7 2 14
Lauderu pagasts 7 3 18
Malnavas pagasts 9 2 18
Mežvidu pagasts 7 4 28
Mērdzenes pagasts 7 2 14
Nirzas pagasts 7 3 21
Ņukšu pagasts 7 2 14
Pasienes pagasts 7 2 12
Pildas pagasts 7 3 19
Pureņu pagasts 7 1 7
Pušmucovas pagasts 7 2 14
Rundēnu pagasts 7 2 14
Salnavas pagasts 7 2 12
Zaļesjes pagasts 7 1 7
Zvirgzdenes pagasts 7 2 14
Madonas rajons   77 571
Madona 11 6 66
Cesvaine ar lauku teritoriju 9 3 27
Lubāna 7 2 14
Varakļāni 9 2 18
Aronas pagasts 7 4 28
Barkavas pagasts 7 2 14
Bērzaunes pagasts 7 8 37
Dzelzavas pagasts 7 2 12
Ērgļu pagasts 9 6 54
Indrānu pagasts 7 2 14
Jumurdas pagasts 7 3 21
Kalsnavas pagasts 9 4 36
Lazdonas pagasts 7 2 14
Liezēres pagasts 7 4 28
Ļaudonas pagasts 7 4 27
Mārcienas pagasts 7 4 28
Mētrienas pagasts 7 3 21
Murmastienes pagasts 7 3 21
Ošupes pagasts 7 2 14
Praulienas pagasts 7 2 14
Sarkaņu pagasts 7 2 14
Sausnējas pagasts 7 2 14
Varakļānu pagasts 7 2 14
Vestienas pagasts 7 3 21
Ogres rajons   58 498
Ogre 11 10 105
Ikšķile ar lauku teritoriju 11 4 44
Ķegums ar lauku teritoriju 9 3 26
Lielvārde ar lauku teritoriju 11 4 44
Birzgales pagasts 9 4 36
Jumpravas pagasts 9 3 27
Krapes pagasts 7 3 21
Ķeipenes pagasts 7 3 21
Lauberes pagasts 7 2 13
Lēdmanes pagasts 7 3 21
Madlienas pagasts 9 3 27
Mazozolu pagasts 7 2 7
Meņģeles pagasts 7 3 19
Ogresgala pagasts 9 3 27
Rembates pagasts 7 4 28
Suntažu pagasts 9 3 25
Taurupes pagasts 7 1 7
Preiļu rajons  

51

400

Preiļu novads 11 5 55
Līvānu novads 11 7 66
Aglonas pagasts 9 5 45
Galēnu pagasts 7 4 27
Jersikas pagasts 7 3 21
Pelēču pagasts 7 4 26
Riebiņu pagasts 7 2 14
Rožkalnu pagasts 7 4 28
Rudzātu pagasts 7 3 20
Rušonu pagasts 7 1 7
Saunas pagasts 7 2 14
Silajāņu pagasts 7 0 0
Sīļukalna pagasts 7 2 14
Stabulnieku pagasts 7 2 14
Sutru pagasts 7 3 21
Upmalas pagasts 7 3 21
Vārkavas pagasts 7 1 7
Rēzeknes rajons  

70

294

Viļāni 9 5 45
Audriņu pagasts 7 2 14
Bērzgales pagasts 7 1 7
Čornajas pagasts 7 2 14
Dekšāres pagasts 7 2 14
Dricānu pagasts 7 4 28
Feimaņu pagasts 7 1 7
Gaigalavas pagasts 7 2 14
Griškānu pagasts 7 2 14
Ilzeskalna pagasts 7 2 14
Kantinieku pagasts 7 2 14
Kaunatas pagasts 7 3 19
Lendžu pagasts 7 3 21
Lūznavas pagasts 7 2 10
Maltas pagasts 9 1 9
Mākoņkalna pagasts 7 2 14
Nagļu pagasts 7 2 14
Nautrēnu pagasts 7 3 21
Ozolaines pagasts 7 2 13
Ozolmuižas pagasts 7 3 15
Pušas pagasts 7 2 14
Rikavas pagasts 7 5 34
Sakstagala pagasts 7 3 21
Silmalas pagasts 9 2 18
Sokolu pagasts 7 1 7
Stoļerovas pagasts 7 3 16
Stružānu pagasts 7 2 14
Vērēmu pagasts 7 3 21
Viļānu pagasts 9 3 27
Rīgas rajons   96 882
Baldone ar lauku teritoriju 9 5 45
Baloži 9 3 27
Olaine 11 4 37
Salaspils ar lauku teritoriju 11 10 92
Saulkrasti ar lauku teritoriju 11 5 55
Sigulda 11 5 53
Vangaži 9 3 23
Allažu pagasts 7 1 7
Ādažu pagasts 11 3 30
Babītes pagasts 11 2 15
Carnikavas pagasts 9 2 18
Daugmales pagasts 7 1 7
Garkalnes pagasts 9 3 21
Inčukalna pagasts 9 6 54
Krimuldas pagasts 9 3 26
Ķekavas pagasts 11 11 115
Mālpils pagasts 9 2 18
Mārupes pagasts 11 4 21
Olaines pagasts 11 4 44
Ropažu pagasts 11 4 29
Salas pagasts 7 2 14
Sējas pagasts 9 1 9
Siguldas pagasts 9 5 45
Stopiņu pagasts 11 7 77
Saldus rajons  

48

369

Saldus 11 5 55
Brocēni ar lauku teritoriju 9 4 36
Blīdenes pagasts 7 1 7
Ezeres pagasts 7 1 7
Gaiķu pagasts 7 3 19
Jaunauces pagasts 7 2 14
Jaunlutriņu pagasts 7 3 20
Kursīšu pagasts 7 1 7
Lutriņu pagasts 7 4 28
Nīgrandes pagasts 9 2 18
Novadnieku pagasts 9 2 18
Pampāļu pagasts 7 3 21
Remtes pagasts 7 3 21
Rubas pagasts 7 1 7
Saldus pagasts 7 1 7
Šķēdes pagasts 7 3 21
Vadakstes pagasts 7 3 21
Zaņas pagasts 7 2 14
Zirņu pagasts 7 2 14
Zvārdes pagasts 7 2 14
Talsu rajons  

63

503

Talsi 11 5 52
Sabiles novads 9 4 36
Stende 7 3 20
Valdemārpils ar lauku teritoriju 9 5 44
Balgales pagasts 7 3 18
Dundagas pagasts 9 3 27
Ģibuļu pagasts 9 3 27
Īves pagasts 7 2 14
Kolkas pagasts 7 4 28
Ķūļciema pagasts 7 2 13
Laidzes pagasts 7 3 21
Laucienes pagasts 9 3 27
Lībagu pagasts 9 2 13
Lubes pagasts 7 2 13
Mērsraga pagasts 9 6 54
Rojas pagasts 9 3 27
Strazdes pagasts 7 2 14
Valdgales pagasts 7 3 21
Vandzenes pagasts 9 2 13
Virbu pagasts 7 3 21
Tukuma rajons  

56

440

Tukums 11 10 92
Kandavas novads 11 3 32
Degoles pagasts 7 2 14
Džūkstes pagasts 7 4 28
Engures pagasts 9 5 41
Irlavas pagasts 7 4 28
Jaunpils pagasts 9 3 23
Jaunsātu pagasts 7 2 14
Lapmežciema pagasts 9 4 36
Lestenes pagasts 7 3 21
Pūres pagasts 7 2 14
Sēmes pagasts 7 3 21
Slampes pagasts 9 2 18
Smārdes pagasts 9 1 9
Tumes pagasts 7 2 14
Vānes pagasts 7 1 7
Viesatu pagasts 7 2 8
Zantes pagasts 7 1 7
Zentenes pagasts 7 2 13
Valkas rajons  

39

296

Valka 11 4 44
Seda ar lauku teritoriju 7 1 7
Smiltene 11 3 33
Strenči 7 1 7
Bilskas pagasts 7 2 14
Blomes pagasts 7 1 7
Brantu pagasts 7 1 7
Ērģemes pagasts 7 2 14
Ēveles pagasts 7 1 7
Grundzāles pagasts 7 2 14
Jērcēnu pagasts 7 2 14
Kārķu pagasts 7 1 7
Launkalnes pagasts 7 2 14
Palsmanes pagasts 7 3 20
Plāņu pagasts 7 1 7
Smiltenes pagasts 7 2 14
Trikātas pagasts 7 1 7
Valkas pagasts 7 3 20
Variņu pagasts 7 2 11
Vijciema pagasts 7 2 14
Zvārtavas pagasts 7 2 14
Valmieras rajons  

58

423

Valmiera 11 5 55
Mazsalaca ar lauku teritoriju 9 2 18
Rūjiena 9 3 27
Bērzaines pagasts 7 3 20
Brenguļu pagasts 7 2 14
Burtnieku pagasts 7 2 14
Dikļu pagasts 7 2 14
Ipiķu pagasts 7 2 14
Jeru pagasts 7 3 21
Kauguru pagasts 7 3 21
Kocēnu pagasts 9 1 9
Ķoņu pagasts 7 1 7
Lodes pagasts 7 3 21
Matīšu pagasts 7 3 21
Naukšēnu pagasts 7 2 13
Ramatas pagasts 7 2 14
Rencēnu pagasts 7 2 14
Sēļu pagasts 7 2 14
Skaņkalnes pagasts 7 3 20
Vaidavas pagasts 7 3 15
Valmieras pagasts 9 1 9
Vecates pagasts 7 2 14
Vilpulkas pagasts 7 3 15
Zilākalna pagasts 7 3 19
Ventspils rajons  

31

225

Piltene ar lauku teritoriju 7 3 20
Ances pagasts 7 1 7
Jūrkalnes pagasts 7 2 14
Popes pagasts 7 3 21
Puzes pagasts 7 2 14
Tārgales pagasts 7 3 21
Ugāles pagasts 9 4 35
Usmas pagasts 7 3 20
Užavas pagasts 7 3 20
Vārves pagasts 9 3 26
Ziru pagasts 7 2 13
Zlēku pagasts 7 2 14