Kāpēc tiek rīkotas Rīgas domes vēlēšanas?

2020. gada 13. februārī Saeima pieņēma Rīgas domes atlaišanas likumu, kas paredz rīkot ārkārtas domes vēlēšanas Rīgā. Atlaist Rīgas domi rosināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura pārrauga pašvaldību darbu. Pēc tam, kad Valsts prezidents likumu izsludināja, tas stājās spēkā 2020. gada 25. februārī.

Kas noteica vēlēšanu dienas datumu?

Rīgas domes atlaišanas likumā noteikts, ka Rīgas domes vēlēšanām jānotiek 29. augustā, un Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā bija jāizsludina 7. jūlijā. Sākotnēji vēlēšanu norise bija paredzēta 25. aprīlī, taču Covid-19 izplatības dēļ vēlēšanu norise tika divreiz pārcelta un notiks 29. augustā. Atbilstošos grozījumus likumā izstrādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, apstiprināja Ministru kabinets un pieņēma Saeima.

Vai es varu nobalsot Rīgas domes vēlēšanās, ja vēlēšanu dienā atradīšos ārpus Latvijas?

Nē, šādu iespēju likumdevējs (Saeima) nav paredzējis. Šādi grozījumi Saeimā šobrīd ir atbalstīti tikai 1. lasījumā.

Ja vēlētājs uz ārvalstīm dodas vēlēšanu dienā, viņš var izmantot iespēju nobalsot iepriekš – 26., 27. vai 28. augustā. Balsot var savā vai jebkurā citā Rīgas vēlēšanu iecirknī. 

Vai varu balsot pa pastu?

Nē, likumdevējs nav paredzējis šādu iespēju – balsot pa pastu. Ir iespēja nobalsot iepriekš iecirkņos tikai trīs dienas pirms vēlēšanu dienas no 26. līdz 28. augustam. 

Ja es šogad piedalos Rīgas domes vēlēšanās, jo esmu deklarēts Rīgā, vai varēšu 2021. gada vēlēšanās balsot pašvaldībā, kurā man pieder īpašums?

Jā. Piedalīšanās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās neietekmēs Jūsu iespējas piedalīties kārtējās pašvaldību vēlēšanās pašvaldībā, kurā pieder nekustamais īpašums. Vienīgi jāpatur prātā, ka noteiktu laiku pirms 2021. gada vēlēšanām vēlētājam šajā gadījumā būs pašam jāreģistrējas balsošanai pašvaldībā, kurā pieder nekustamais īpašums.

Ja es šogad piedalos Rīgas domes vēlēšanās, jo man pieder īpašums Rīgā, vai varēšu 2021. gada vēlēšanās balsot pašvaldībā, kurā esmu deklarēts?

Jā. Piedalīšanās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās neietekmēs Jūsu iespējas piedalīties kārtējās pašvaldību vēlēšanās pašvaldībā, kurā esat deklarēts. Arī šajā gadījumā jāievēro nosacījums, ka šajā pašvaldībā jābūt deklarētam vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas - 2021. gada 7. martā.

Kā izvēlas iecirkni, kurā vēlētāju iekļaut?

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām katrs vēlētājs sākotnēji tiek reģistrēts tajā vēlēšanu iecirknī, kas atbilst Iedzīvotāju reģistra ziņām par viņa deklarēto (reģistrēto) dzīvesvietu Rīgā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, tas ir 2020. gada 31. maijā.

Papildus reģistrēties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām līdz 15. augustam varēja arī vēlētāji, kuriem Rīgā nav deklarētās dzīvesvietas, bet Rīgā pieder īpašums.

Vēlēšanu paziņojums

Vai pa pastu saņemtā vēstule (paziņojums) jāsaglabā līdz vēlēšanām?

Jā, vēstuli ar iecirkņa adresi ieteicams saglabāt, lai zinātu, uz kuru vēlēšanu iecirkni jādodas balsot un kurš ir vēlētāja kārtas numurs iecirkņa vēlētāju sarakstā. Tas palīdzēs vēlēšanu iecirknī vēlētāju ātrāk apkalpot, Tomēr vēstule nav balsošanas dokuments un nav obligāti jāuzrāda vēlēšanu iecirknī. Vēstulē iekļauto informāciju par vēlēšanu iecirkni var arī pierakstīt vai iegaumēt.  Savu iecirkni var arī noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana ” vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni +371 67049999

Kas atbildīgs par vēstules (paziņojuma) izsūtīšanu?

Par vēstules izsūtīšanu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kuras pārraudzībā ir Vēlētāju reģistra datunbāze, kuras dati tiek izmantoti, sagatavojot vēstules tekstu un drukājot adresātus, kā arī Latvijas Pasts, kurš ir atbildīgs par sūtījuma piegādi adresātam.

Vēlēšanu zīmes

Kad vēlēšanu zīme ir nederīga un nav līdzskaitāma?

Par nederīgām uzskata:

  1. atšķirīga satura vēlēšanu zīmes, kas ieliktas vienā aploksnē;
  2. saplēstas vēlēšanu zīmes (ja tās ir tik ļoti saplēstas, ka vēlētāja griba nav saprotama un nolasāma);
  3. vēlēšanu zīme no citām vēlēšanām;
  4. ja vēlēšanu aploksnē būs vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (ar identiskām atzīmēm), derīga būs tikai viena no šīm zīmēm, bet pārējās - nederīgas.

Vai vēlēšanu zīmēs varēs izdarīt atzīmes?

Jā. Kārtība, kā aizpildīt vēlēšanu zīmes, Rīgas domes vēlēšanās ir tāda pati kā citās vēlēšanās. Ja vēlētājs īpaši atbalsta kādu kandidātu ievēlēšanu, viņš vēlēšanu zīmē pretī kandidāta vārdam, uzvārdam var izdarīt atzīmi “+”.

Savukārt, ja vēlētājs neatbalsta kādu kandidātu ievēlēšanu, vēlēšanu zīmē ir jāizsvītro šo kandidātu vārdi un uzvārdi.

Vai vēlēšanu zīmē var neizdarīt nekādas atzīmes?

Jā, vēlēšanu zīmē var neizdarīt nekādas atzīmes. Tad vēlētājs balso par tādu deputātu kandidātu izkārtojumu, kādu piedāvā partija vai partiju apvienība.

Vai ir iespējams nobalsot pret kandidātu sarakstu (partiju, partiju apvienību)?

Nē. Pat izsvītrojot vēlēšanu zīmē visus kandidātus, vēlētājs vienalga ir atdevis balsi par kandidātu sarakstu.

Balsošana pret nav vēlēšanu mērķis. Vēlēšanas nav aptauja, bet pasākums, kura laikā vēlētāji atdod savu balsi par to kandidātu sarakstu un kandidātiem, kuru ievēlēšanu domē atbalsta. Izteikt viedokli par vai pret iespējams socioloģiskajās aptaujās, bet vēlēšanās jāpiedalās, lai no visiem kandidātu sarakstiem kandidātiem izvēlētos savus pārstāvjus pašvaldībā.

Drošības pasākumi

Kā tiks iekārtoti iecirkņi, ņemot vērā Covid-19 izplatību? Kādas būs dezinfekcijas prasības?

Iekārtojot vēlēšanu iecirkni, ir jānodrošina divu metru distance starp vēlētāju reģistrācijas galdiem, vēlēšanu kabīnēm, aizslietņiem, jāizvieto norādes, lai vēlētāji ievērotu noteikto distanci un nedrūzmētos. Iecirkņu komisijām viens no uzdevumiem šajās vēlēšanās būs sekot līdzi un organizēt vēlētāju plūsmu tā, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi.

Tiks veikta regulāra iecirkņu telpu uzkopšanu ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem, apstrādājot koplietošanas virsmas, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs u.c., kā arī telpu vēdināšana. Šajās vēlēšanās netiks izmantotas arī vēlēšanu kabīnes ar auduma aizkariem, jo aizkari ir virsma, kurai vēlēšanu laikā pieskaras vēlētāji un kuru nav iespējams atbilstoši dezinficēt. Balsošanas aizklātumu šajā gadījumā paredzēts nodrošināt, izkārtojot kabīnes un aizslietņus ar ieeju pret sienu vai pret blakus esošās kabīnes vai aizslietņa slēgto daļu.

Kādi drošības pasākumi būs jāievēro vēlētājiem?

Uzturoties iecirknī, jāievēro divu metru distance un  jādezinficē rokas. Vēlētāji tiks aicināti lietot mutes un deguna aizsegu, vienreizlietojamās sejas aizsargmaskas būs iespēja saņemt arī vēlēšanu iecirknī. Tāpat vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus, bet, ja vēlētājam šādas iespējas nav, iecirknī tiks nodrošināta katram vēlētājam sava pildspalva.  Ar visiem drošības pasākumiem iespējams iepazīties sadaļā "Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei vēlēšanās".

Vai aizsarglīdzekļi iecirkņos būs pieejami bez maksas?

Jā, dezinfekcijas līdzekļi, aizsargmaska būs pieejami iecirknī bez maksas. Ja vēlētājam nebūs līdzi sava pildspalva, arī to iecirknī katram vēlētājam izsniegs bez maksas.