Tiesības piedalīties Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanās bija Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 13. jūnijā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums un kuri reģistrējās balsošanai tajā. 

Katras pašvaldības administratīvā teritorija veidoja atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Vēlēšanās vēlētāji varēja balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā bija reģistrēti. Līdz ar to atškirībā no iepriekšējām vēlēšanām iecirkņa maiņa nebija jāveic.

Noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu varēja:

Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams mājaslapas apakšsadaļā "Vēlēšanu iecirkņi".

Mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, kurā pieder īpašums, varēja no 2. augusta līdz 2. septembrim:

Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru tika noteikts, ka Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, 2021. gada 1. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un Varakļānu novada un Rēzeknes novada vēlēšanu likumu, kas paredzēja, ka vēlēšanas šajos novados 5. jūnijā nenotiek un tiek rīkotas šā gada 11.septembrī.