2021. gada pašvaldību vēlēšanu kalendārs

! Vēlēšanu notikumu kalendārs ir veidots atbilstoši spēkā esošajai kārtībai, kas noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumāVēlētāju reģistra likumāRepublikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

2020. gads

Saeimā pieņemts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums", kas paredz īstenot administratīvi teritoriālo reformu, pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119 pašvaldību vietā izveidojot 42.

Saeimā pieņemti grozījumi "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un grozījumi "Vēlētāju reģistra likumā". Būtiskākās izmaiņas paredz atteikties no vēlētāju iepriekšējas reģistrēšanas vēlēšanu iecirkņos, nodrošinot iespēju balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī, vēlētāju uzskaitei paredzēts izmantot elektronisku tiešsaistes vēlētāju reģistru vēlēšanu iecirkņos. Tāpat paredzēts, ka iepriekšējās balsošanas dienas būs pirmdiena, ceturtdiena un piektdiena pirms vēlēšanu dienas, un šajās dienās iecirkņi strādās ilgāk. Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, mainīts arī pašvaldību domēs ievēlējamo deputātu skaits.

Saeimā ir pieņemti grozījumi "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā", kas paredz nodrošināt iespēju piedalīties pašvaldību vēlēšanās, balsojot pa pastu no ārvalstīm.

Grozījumi stājušies spēkā 2021. gada janvārī.

1. decembris

 • Līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu jaunajos novados apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kurā ievēlē novada vēlēšanu komisiju 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai.

17. decembris 

2021. gads

1. janvāris

12. janvāris

15. janvāris

21. janvāris

26. janvāris

6. februāris

26. februāris

 • Pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogramma kandidātu sarakstu un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanai 

1. marts

7. marts

 • Centrālā vēlēšanu komisija iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu apgabalu, numuru, nosaukumu un adresi.
 • 90 dienas pirms vēlēšanām sāk darboties Vēlētāju reģistrs pašvaldību vēlēšanām.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām, iekļauj Vēlētāju reģistrā ziņas par tiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri pašvaldību vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.
 • PMLP, ne vēlēk kā līdz 22.martam, izveido sākotnējo vēlētāju elektronisko sarakstu. Vēlētājus iekļauj tās pašvaldības vēlētāju sarakstā, kas atbilst viņu reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. PMLP pēc sākotnējā vēlētāju elektroniskā sarakstā izveides, bet ne vēlāk kā 27.martā e-pakalpojumos atver iespēju vēlētājiem noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kura sarakstā vēlētājs iekļauts

17. marts

 • No 17. marta līdz 6. aprīlim var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus. Kandidātu saraksti iesniedzami attiecīgās republikas pilsētas vēlēšanu komisijai vai jaunā novada vēlēšanu komisijai.

22. marts

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir pabeigusi katram vēlēšanu apgabalam sākotnējā vēlētāju elektroniskā saraksta izveidi.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kurā jābalso.

27. marts

 • līdz 27.martam jāsāk darboties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumam vēlēšanu apgabala noskaidrošanai.
 • No 27. marta līdz 24. aprīlim vēlētāji var pieteikties pašvaldību vēlēšanās balsot pa pastu no ārvalstīm.
 • No 27. marta līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu, ja vēlas balsot tajā pašvaldībā, kur viņiem pieder reģistrēts nekustamais īpašums. Mainīt vēlēšanu apgabalu vēlētājs var personīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai iesniedzot iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.
 • Darbu sāk CVK uzziņu tālrunis vēlētājiem.

6. aprīlis

 • Pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem jānosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš un jāizliek paziņojums domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.
 • Pēdējā deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas diena.

24. aprīlis

 • Pēdējā diena, kad vēlētāji var pieteikties pašvaldību vēlēšanās balsot pa pastu no ārvalstīm.

26. aprīlis

 • Ne vēlāk kā līdz 26. aprīlim pašvaldības vēlēšanu komisijai jāizveido vēlēšanu iecirkņa komisijas.

6. maijs

 • No 6. maija līdz vēlēšanām aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā.

11. maijs

 • Pēdējā diena, kad pašvaldības vēlēšanu komisijai jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu.

17. maijs

 • No 17. maija līdz 27. maijam plānoti mācību semināri pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām.

22. maijs

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kurā jābalso.

26. maijs

 • Pie vēlēšanu iecirkņiem, domes ēkām un informācijas sniegšana vietām jāizliek paziņojumi par pašvaldībā izveidoto vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku.

27. maijs

 • Pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu apgabala maiņu.

28. maijs

 • Pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu (pielikums zemāk), Centrālā vēlēšanu komisija 28. maijā  atcēla 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas Rēzeknes novadā un Madonas novadā. Šajos novados pašvaldību vēlēšanas varētu notikt septembrī, par jaunu vēlēšanu dienu jālemj Saeimai.

29. maijs

 • Ne vēlāk kā līdz plkst.19.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu iecirkņu komisijām piekļuvi Vēlētāju reģistram.

31. maijs

 • Pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no pulksten 16.00 līdz 20.00
 • Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

1. jūnijs

 • Saeima pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, no kuriem izriet, ka Madonas novads tiek saglabāts esošajās robežās, un 5. jūnija domes vēlēšanas notiks arī šajā vēlēšanu apgabalā. Vienlaikus Madonas novada domes vēlēšanās ir noteikts atšķirīgs iepriekšējās balsošanas laiks, tas būs 3.  jūnijā no plkst.16.00 līdz 20.00, bet 4. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 20.00.
 • Tāpat Saeima pieņēma Varakļānu novada un Rēzeknes novada vēlēšanu likumu, kas paredz, ka vēlēšanas šajos novados ir atceltas un tiks rīkotas šā gada 11.septembrī.

1., 2. jūnijs

 • Vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.

  1. jūnijā (otrdienā) vēlēšanu iecirņu darba laiks  no 9.00 līdz 13.00,

  2. jūnijā (trešdienā) vēlēšanu iecirkņu darba laiks  no 16.00 līdz 20.00. 

3. jūnijs

 • Otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena), kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no pulksten 9.00 līdz 16.00. Madonas novadā iepriekšējā balsošana notiek no plkst.16.00 līdz 20.00.
 • Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas ir atceltas! Šajos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas plānotas 2021. gada 11. septembrī.

4. jūnijs

 • Trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti no pulksten 13.00 līdz 20.00.  Madonas novadā iepriekšējā balsošana notiek no plkst.11.00 līdz 20.00.
 • Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas ir atceltas! Šajos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas plānotas 2021. gada 11. septembrī.
 • Aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē, kā arī maksas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana internetā.

5. jūnijs

 • Pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00
 • Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas ir atceltas! Šajos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas plānotas 2021. gada 11. septembrī.
 • Aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē, kā arī maksas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana internetā.

8. jūnijs

 • Līdz 8. jūnijam novadu vēlēšanu komisijām novada domes vēlēšanu rezultāti jānosūta publicēšanai CVK mājaslapā, pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā, jāizliek pilsētu un pagastu informācijas sniegšanas vietās.

12. jūnijs

 • Līdz 12. jūnijam valstspilsētu pašvaldību domes vēlēšanu rezultāti jānosūta publicēšanai CVK mājaslapā un izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

1. jūlijs 

 • Jānotiek pirmajai jaunievēlētās domes sēdei. Jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi uzaicina pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.