Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanās bija: 

  1. Politisko partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā bija iesnieguši kandidātu sarakstu;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
  3. Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
  4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Vēlēšanu novērotāji nedrīkstēja būt attiecīgās domes vēlēšanu deputātu kandidāti.

Kādi dokumenti bija nepieciešami novērotājam?

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, bija jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja novērotājs pārstāvēja nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam bija nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Vēlētāju apvienību novērotājiem bija nepieciešams kandidātu saraksta iesniedzēja pinvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) . Saraksta iesniedzēji (pirmie trīs kandidātu saraksta parakstītāji) drīkst novērot vēlēšanas, uzrādot pašvaldības vēlēšanu komisijas izsniegtu izziņu.

Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu vai novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem, bija nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas varēja novērot, uzrādot darba apliecību. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, bija jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Lai novērotu balsošanas norisi ieslodzījuma vietā, bija nepieciešams saņemt atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.

Projekts "Brīvprātīgie novērotāji"

2017.gada pašvaldību vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija īstenoja projektu "Brīvprātīgie novērotāji", kura ietvaros Latvijas iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma bija iespēja pieteikties pašvaldību vēlēšanu novērošanai. Pieteikties dalībai projektā varēja līdz 2017.gada 30.maijam. 

Noderīgi