Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada 9. jūnijā noteica Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanās ievēlējamo deputātu skaitu. Vēlēšanās, kas notika šā gada 11. septembrī, Rēzeknes novada domē bija jāievēl 19 deputāti un Varakļānu novada domē – 15 deputāti.

 

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam:

  • novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē ir jāievēl 15 deputāti,
  • novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 – 19 deputāti,
  • novados ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, – 23 deputāti.

2021. gada 11. septembra vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaits

Novads Reģistrēto iedzīvotāju skaits* Ievēlējamo deputātu skaits
RĒZEKNES NOVADS 30997 19
VARAKĻĀNU NOVADS 3040 15

*Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem 2021.gada 4.jūnijā -  vēlēšanu izsludināšanas dienā.