2017. gads 

5. oktobris

 • līdz 2017. gada 5. oktobrim jābūt dibinātām partijām, kuras iesniegs kandidātu sarakstus 2018. gada 13.Saeimas vēlēšanām. Nosacījums attiecas arī uz visām partiju apvienībā ietilpstošajām partijām

2018. gads

5. aprīlis

 • līdz 5. aprīlim Ārlietu ministrijai jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumi par to, kurās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecības izveidot vēlēšanu iecirkņus, kuros varēs balsot pa pastu

29. aprīlis

 • ne vēlāk kā līdz 29. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām jānosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai publicēšanai mājaslapā kontaktinformācija un darba laiki, kādos vēlētāji var iesniegt iesniegumus balsošanai pa pastu  

5. maijs

 • sākas pasta balsošanas pieteikumu pieņemšana ārvalstīs. Balsošanai pa pastu var pieteikties Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kas organizē balsošanu pa pastu
 • līdz 5. maijam Ārlietu ministrijai jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumi par pārstāvniecībām un citām telpām, kurās izveidot vēlēšanu iecirkņus ārzemēs, kuros netiks organizēta balsošana pa pastu
 • līdz 5. maijam Ārlietu ministrijai jāiesniedz CVK priekšlikumi par vēlēšanu iecirkņu komisiju ārvalstīs priekšsēdētāja un sekretāra kandidātiem

5. jūnijs

 • proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, Centrālā vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu apgabalos ievēlējamo deputātu skaitu

9. jūnijs

 • sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods

28. jūnijs

 • ne vēlāk kā 100 dienas pirms vēlēšanām Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlējamo deputātu skaits publicējams izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

18. jūlijs

 • sākas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13.Saeimas vēlēšanām. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā tās noteiktajā laikā un kārtībā

7. augusts

 • pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena
 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem jānosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš un jāizliek paziņojums domes mājaslapā un informācijas sniegšanas vietās
 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām, kuru administratīvajā teritorijā tiks rīkota balss nodošna glabāšanā, jānosaka iecirkņi, kuros vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā. Šī informācija jānosūta arī Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 • pēdējā diena, kad kuģa īpašnieki var iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa un vēlēšanu iecirkņa komisijas izveidošanu uz kuģiem, kas kuģo ar Latvijas karogu un ir pierakstīti Latvijas Republikā

10. augusts

 • 13.Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuru izloze

17. augusts

 • ne vēlāk kā līdz 17. augustam Ārlietu ministrijai jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumi par ārvalstu vēlēšanu iecirkņu komisiju skaitlisko sastāvu

27. augusts

 • noslēdzas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana pašvaldībās

30. augusts

 • pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas e-mācību kurss “Saeimas vēlēšanu kārtība”
 • no 30. augusta līdz 2. oktobrim iespējams pieteikties Centrālās vēlēšanu komisijas projektā “Brīvprātīgie novērotāji”
 • no 30. augusta līdz 17. septembrim iespējams pieteikties dalībai Centrālās vēlēšanu komisijas projektā “Prakse vēlēšanu iecirknī”. Projekts paredzēts 16 līdz 25 gadus veciem jauniešiem

1. septembris

 • līdz 1. septembrim novadu un republikas pilsētu vēlēšanu komisijām jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu

4. septembris

 • sākas Centrālās vēlēšanu komisijas semināri vēlēšanu iecirkņu komisiju amatpersonām par 13.Saeimas vēlēšanu sarīkošanu

6. septembris

 • no 6. septembra aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā
 • darbu sāk Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis par 13.Saeimas vēlēšanām

8. septembris

 • līdz 8. septembrim Centrālā vēlēšanu komisija nodod Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vēlēšanu materiālus balsošanas organizēšanai karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās

14. septembris

 • līdz 14. septembrim vēlētāji ārvalstīs var pieteikties balsošanai pa pastu 13. Saeimas vēlēšanās vai mainīt iepriekš pieteikto vēlēšanu materiālu saņemšanas adresi 

16. septembris

 • līdz 16. septembrim izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāpublicē vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas par kandidātiem

21. septembris

 • līdz 21. septembrim vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu ārvalstīs, nosūtāmi vēlēšanu materiāli
 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām, kuru administratīvajā teritorijā izveidoti iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, jāizziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki

24. septembris – 5. oktobris

 • vēlētāji, kuriem nav derīgas Latvijas pilsoņa pases, bet ir derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība, tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta viņu personas apliecība, var saņemt vēlētāja apliecību dalībai 13.Saeimas vēlēšanās. Apliecība vēlēšanu iecirknī jāuzrāda kopā ar derīgu personas apliecību

26. septembris

 • pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām, kuru administratīvajā teritorijā nav izveidoti iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, jāizziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki

1. oktobris

 • sāk darboties vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs. Piecas dienas līdz vēlēšanām noteiktos laikos vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

3. oktobris

 • noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 17.00 līdz 20.00 iespējams nodot balsi glabāšanā

4. oktobris

 • noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 9.00 līdz 12.00 iespējams nodot balsi glabāšanā
 • pēdējā diena, kad vēlētāji ieslodzījuma vietā var pieteikties balsošanai 13. Saeimas vēlēšanās. Pieteikums jāiesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai

5. oktobris

 • noteiktos vēlēšanu iecirkņos Latvijā no pulksten 10.00 līdz 16.00 iespējams nodot balsi glabāšanā
 • aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē un maksas priekšvēlēšanu aģitācijā internetā

6. oktobris, 13.Saeimas vēlēšanu diena

 • vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika
 • aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, vidē un maksas priekšvēlēšanu aģitācijā internetā
 • Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē apkopota informācija par vēlētāju līdzdalību uz plkst. 8.00, 12.00, 16.00 un 20.00

7. oktobris

 • Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē apkopoti provizoriskie 13.Saeimas vēlēšanu rezultāti

26. oktobris

 • līdz 26.oktobrim plānots apstiprināt galīgos 13.Saeimas vēlēšanu rezultātus

6. novembris

 • 13.Saeima sanāk uz pirmo sēdi

2019. gads

 • sešu mēnešu laikā pēc vēlēšanām 13.Saeimas vēlēšanu rezultāti, ietverot rezultātus par katra kandidātu saraksta katra kandidāta saņemto balsu skaitu katrā iecirknī, apkopojami un publicējami atsevišķā izdevumā, kas ir brīvi pieejams valsts bibliotēkās