Pašvaldību vēlēšanu kārtība un vēlētāju reģistrācijas kārtība ir noteikta Pašvaldības domes vēlēšanu likums un Vēlētāju reģistra likumā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.

Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā vēlēšanu apgabalā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums.

Ja vēlētājs vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, kur viņam pieder nekustamais īpašums, tad ne agrāk kā 70 dienas un ne vēlāk kā 9 dienas pirms vēlēšanām jāpiesaka vēlēšanu apgabala maiņa.

Vēlēšanu apgabala maiņu var pieteikt gan klātienē jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, gan arī internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Sākot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, vēlēšanu iecirkņu darba laliks vēlēšanu dienā, kas ir sestdiena, ir no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8 vakarā. Trīs dienas pirms vēlēšanām likumā noteiktos laikos ir iespēja nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 

Vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs, sākot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, var piedalīties vēlēšanās, balsojot pa pastu. Pieteikties balsošanai pa pastu var sākot no 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanas notiek reizi četros gados jūnija pirmajā sestdienā.