! Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanas notiks 2021. gada 11. septembrī.

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem bija iespēja balsot pa pastu no ārvalstīm, iepriekš piesakoties laikā no 27. marta līdz 24. aprīlim.

Kas varēja pieteikties balsot pa pastu?

Tiesības pieteikties pasta balsošanai pašvaldību vēlēšanās bija Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs un kuriem kādā no Latvijas pašvaldībām:

  1.  bija reģistrēta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (2021. gada 7.  martā)

vai

  1. pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.*

*Svarīgi!

Lai izmantotu iespēju pieteikties balsošanai pa pastu vēlēšanu apgabalā, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vispirms pašam vēlētājam bija jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā!

Reģistrēties vēlēšanām vēlēšanu apgabalā, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, varēja elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai, iesniedzot iesniegumu, jebkurā dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Vairāk Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa

Kā varēja pieteikties balsošanai pa pastu?

Pasta balsošanai pieteikties varēja no 27. marta līdz 24. aprīlim, aizpildot vai iesniedzot pieteikumu:

! Sūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personiski, uz iesnieguma bija jābūt vēlētāja parakstam.

!! Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam bija jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Kas bija jānorāda pieteikumā?

Pieteikumā balsošanai pa pastu bija jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiktu nosūtīta informācija ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami vēlēšanu materiāli.

Pieteikumā, kas iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi nav nepieciešams norādīt. Šajā gadījumā saite ar vēlēšanu materiāliem tika nosūtīta uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.

Kur varēs saņemt balsošanas materiālus?

Pēc tam, kad būs beigusies kandidātu sarakstu pieņemšana, sagatavoti vēlēšanu zīmju maketi, Centrālā vēlēšanu komisija vēlētājam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi nosūtīs informāciju ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami balsošanas materiāli.

Tīmekļvietnes adrese, kur pieejami vēlēšanu materiāli Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlētājam jānosūta ne vēlāk kā līdz 16. maijam.

Kādus balsošanas materiālus es saņemšu? Kas ar tiem jādara?

Balsošanas materiālos būs visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Lai nobalsotu, būs nepieciešams:

  • divas pasta aploksnes – viena lielāka, otra mazāka;
  • pastmarkas – balsojuma nosūtīšanai savas pašvaldības vēlēšanu komisijai;
  • printeris – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai;
  • divas A4 lapas – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai un balsošanas apliecinājuma sagatavošanai;

Saņemot e-pastu no Centrālās vēlēšanu komisijas, vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā -  mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē.

Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Uz šīs (pasta aploksnes) jānorāda savas pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kā arī  savs vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes jāatzīmē, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.

Kur man jāsūta aploksne ar balsojumu?

Pasta aploksne, kurā ir balsojuma aploksne, ir jānosūta tās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā esat reģistrēts pašvaldību vēlēšanām. Šo informāciju arī atradīsiet Centrālās vēlēšanu komisijas nosūtītajā e-pastā.

Kad saņemšu saiti ar balsošanas materiāliem?

Visus pasta pieteikumus apkopos Centrālā vēlēšanu komisija, kura ne vēlāk kā 20 dienas (līdz 16. maijam) pirms vēlēšanu dienas uz vēlētāja pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai elektronisko adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi (saiti), kurā būs pieejami visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Kāda bija pieteikumu izskatīšanas kārtība?

Saņemot pieteikumu balsošanai pa pastu, Centrālā vēlēšanu komisija pārbaudīja, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās.

Ja personai bija balsstiesības, Centrālā vēlēšanu komisija iekļāva vēlētāju reģistrā ziņas par vēlētāja elektroniskā pasta adresi vai elektronisko adresi, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli.  

Pēc tam, kad būs beigusies kandidātu sarakstu pieņemšana, sagatavoti vēlēšanu zīmju maketi, bet ne vēlāk kā līdz 16.maijam, vēlētājam tiks nosūtīta saite, kur pieejami balsošanas materiāli. Ja pieteikums ir saņemts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, tīmekļvietnes adresi nosūtīs uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētāju reģistrā iekļautas ziņas, ka personai nav tiesību piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās vai vēlētājs nokavējis noteikto pieteikšanās termiņu, Centrālā vēlēšanu komisija vēlētājam nosūtīs pasta balsošanas atteikumu.                                                                           

Kur var uzzināt Latvijas Republikas vēstniecību adreses un kontaktus?

Pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm varēja arī visās (trīsdesmit sešās) Latvijas Republikas vēstniecībās. Šo informāciju varēja noskaidrot arī pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni +371 67049999. Pārstāvniecību adreses un kontaktinformācija  pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapā. Lai atrastu informāciju par atrašanās vietu un kontaktus saziņai, virs kartes esošajā laukā jāizvēlas interesējošā valsts.

Kāpēc tika ieviesta balsošana pa pastu no ārvalstīm?

Likuma grozījumi tika izstrādāti, jo iepriekš vēlētāji, kuriem ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, vēlēšanās piedalīties nevarēja, ja vēlēšanu laikā nebija iespēju ierasties Latvijā un nobalsot klātienē vēlēšanu iecirknī.

Kādi dokumenti bija nepieciešami, lai pieteiktu balsošanu pa pastu klātienē?

Iesniedzot pieteikumu klātienē, personai bija jāuzrāda pase vai eiD kartei.

Ja es pārdomāju un vēlēšanu laikā būšu Latvijā, vai varu doties balsot uz iecirkni?

Jā, ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām būsiet Latvijā, jums ir tiesības balsot klātienē vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iecirkņa vēlētāju sarakstā tiešsaistē tiks atzīmēts, ka vēlētājs nobalsojis iecirknī, un, skaitot pasta balsis, vēlētāja pasta balsojums, netiks līdzskatīts.

Vai savu balsošanas pa pastu vēstuli varu izsūtīt, esot Latvijas teritorijā?

Nē, sūtījums ar pasta balsojumu ir jāizsūta no ārvalstīm. Pasta sūtījumi, kas pienāks ar Latvijas pasta zīmogu vai par kuriem būs informācija, ka tie nodotie pastā Latvijā, netiks atvērti un netiks līdzskaitīti.