Nr.

Darba uzdevumi

Termiņi

Paredzamais
darbu izpildes laiks

 1.  

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumprojekta iesniegšana Saeimai un likumprojekta izskatīšana pirmajā un otrajā lasījumā.

2003.gada aprīlis - septembris

6 mēneši

 1.  

Tautas nobalsošana par iestāšanos ES.

2003.gada septembris

-

 1.  

Pēdējo, precizējošo priekšlikumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumprojektā sagatavošana un likumprojekta pieņemšana galīgajā lasījumā, likuma izsludināšana.

2003.gada oktobris - novembris

2 mēneši

 1.  

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju izstrāde un pieņemšana.

2003.gada novembris –

3 mēneši

 1.  

Vēlētāju informācijas kampaņas izstrāde.

2003.gada decembris

1 mēnesis

 1.  

Vēlētāju sarakstu sastādīšanas uzsākšana.

2004.gada janvāris

1 mēnesis

 1.  

Vēlētāju informācijas kampaņa (I posms): vēlētāju reģistrācija.

2004.gada janvāris-februāris

2 mēneši

 1.  

Eiropas Parlamenta vēlēšanu tehniskā sagatavošana.

2004.gada janvāris-jūnijs

6 mēneši

 1.  

Elektroniskās datu apkopošanas un apstrādes sistēmas izstrāde.

2003.gada janvāris

1 mēnesis

 1.  

Valsts pasūtījumu konkursa par pretendenta izvēli poligrāfijas darbu veikšanai izsludināšana.

2004.gada janvāris

1 mēnesis

 1.  

Vēlētāju sarakstu sastādīšana, precizēšana un apstiprināšana.

2004.gada februāris -aprīlis

3 mēneši

 1.  

Informācijas apmaiņa ar ES dalībvalstīm vēlētāju sarakstu saskaņošanai.

2004.gada maijs

1 mēnesis

 1.  

Vēlētāju informācijas kampaņa (II posms): vēlēšanu kārtība.

2004.gada maijs-jūnijs

1,5 mēnesis

 1.  

Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

2004.gada 12. jūnijs.

1 diena