Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā pieņemta likuma publicēšanu. Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu.

Pēc likuma publicēšanas apturēšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma atcelšanu.

Parakstu vākšana ilgst 30 dienas, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, un notiek pašvaldību izveidotajās parakstu vākšanas vietās Latvijā un Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos ārvalstīs. 

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu paraksta ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita, jārīko tautas nobalsošana par apturētā likuma atcelšanu.  Tautas nobalsošana tomēr nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso par šo likumu un ja par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.